aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 23 februari 2020
Exodus 22,20-26
Vertaling
20Een vreemdeling zul je niet verdrukken
je zult hem niet kwellen
want vreemdelingen zijn jullie geweest in het land Egypte.
21Geen enkele weduwe of wees zul je onderdrukken.
22Als je die toch onderdrukt
en als die het uitschreeuwt tot mij
dan zal ik werkelijk gehoor geven aan hun1 geschreeuw
23en mijn toorn zal ontbranden
en ik zal jullie ombrengen met het zwaard.
Dan zijn jullie vrouwen weduwen
en jullie kinderen wezen!
24Als jullie geld uitlenen aan [mensen van] mijn volk
aan de ellendige naast jullie
dan mag je tegenover hen niet als schuldeiser optreden
je mag hem geen rente opleggen.
25Als je de mantel van je naaste als pand meent te moeten nemen
dan moet je die voor zonsondergang bij hem terug bezorgen.
26Die is immers zijn enige dek
— zijn mantel voor zijn huid —
Waarin moet hij zich anders te slapen leggen?
Zeker, als hij tot mij schreeuwt
zal ik hem gehoor geven
want ík ben genadig.2
Noten
1suffix masc. sing. de weduwe of de wees; vandaar 'hun'.
2telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Exodus 22,21-27
Afdrukken | vertaling door kad | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 28 Dec 2019 14:59:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 22,21-27 [OT] , Ex. 22,20-26 [OT]
Exegeses: Ex. 22,1-30 [OT] God waagt het erop met de mensen

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 22,20-26 [OT]
Ex. 2,11-25 [OT-alt]
Mat. 5,33-48 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 978; Colofon