aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 16 februari 2020
Exodus 2,1-10
Vertaling
1Er ging een man uit het huis van Levi
en nam [tot vrouw] een dochter1 van Levi.
2Die vrouw werd zwanger,
zij baarde een zoon
en ze zag: hij was goed [geschapen]!2
Ze verborg hem drie maanden.
3Toen zij hem niet langer verbergen kon,
nam ze voor hem een kistje3 van biezen,4
ze streek het dicht met leem en pek,
legde het kind er in
en legde het neer in het riet5 aan de oever van de Stroom.
4Zijn zuster stelde zich van verre op
om te weten wat er met hem zou gebeuren.
5De dochter van Farao daalde af naar de Stroom om te baden.
Haar meisjes liepen heen en weer langs de kant van de Stroom.
Ze zag het kistje midden in het riet
en ze stuurde haar slavin erheen om het te pakken.
6Ze deed het open en ze zag hem, het kind:
Zie, het was een huilend jongetje.
Ze kreeg medelijden met hem en zei:
Dit is een kind van de Hebreeën.
7Zijn zuster zei tegen de dochter van Farao:
Zal ik voor u een zogende vrouw gaan roepen
van de hebreeuwse vrouwen,
die het kind voor u kan zogen?
8De dochter van Farao zei tegen haar:
Ga!
Toen ging die jonge meid6
en ze riep de moeder van het kind.
9De dochter van Farao zei tegen haar:
Ga, neem dit kind met je mee
en zoog het voor mij.
Je loon, dat zal ík je geven.
De vrouw nam het kind mee en zoogde het.
10Het kind werd groot
en zij bracht hem naar Farao’s dochter.
Hij werd haar tot zoon.
Zij gaf hem de naam: ‘Mozes’.
Ze zei: ‘Want ik heb hem uit het water omhoog getrokken7 .
Noten
1Of : de dochter.
2Vgl. voor deze constructie Genesis 1:3, waarnaar door de midrasj wordt verwezen. Vgl. o.a. de Verdeutschung Buber Rosenzweig: ‘wohlbeschaffen’.
3teva, leenwoord, ook nog gebruikt voor de ark van Noach.
4gomè. Het lexicon [Koehler] legt een volksetymologisch verband met het verbum ‘verslinden’.
5‘riet’, soef, vgl. sof, een associatie met de Rietzee?
6Wellicht wordt hier niet toevallig het woord alma (afgeleid van ‘-l-m, verbergen) gebruikt.
7Dit verbum alleen nog in 2 Sam. 22:17 = Psalm 18: 17. De naam Mozes is daarvan een participium qal: Die uit het water omhoog trekt (Vgl. de rol van Mozes bij de Rietzee).
Afdrukken | vertaling door kad | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 12 Feb 2020 17:17:46
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 2,1-10 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 2,1-10 [Commentaar] De geboorte van Mozes, Ex. 2,1-10 [OT] Het jongetje dat niet de Nijl in ging

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,15-20 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT-alt]
Mat. 5,17-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 159; Colofon