aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie Doop van de Heer, 12 januari 2020
Jesaja 42,1-9
Vertaling
1Hier is mijn knecht1
die ik vast zal houden;
mijn uitverkorene
in wie mijn ziel behagen schept.
Ik leg mijn geest op hem.
Recht voor de naties zal hij uitvaardigen.
2Hij schreeuwt niet
hij maakt geen ophef2
en laat zijn stem niet op straat horen.
3Een geknakt riet zal hij niet breken
een kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven.
In trouw zal hij recht uitvaardigen.
4[Zelf] dooft hij niet uit en wordt niet geknakt
eer hij op de aarde recht heeft gevestigd
en de verre kusten3 zijn onderricht verwachten.
5Zo zegt de godheid JHWH
die de hemelen schiep en ze uitspande
en de aarde uitbreidde4 met wat uit haar voortspruit5
die de adem gaf aan het volk daarop
de geest aan wie op haar rondgaan:
6Ik, JHWH, heb je geroepen in gerechtigheid.
Ik grijp je bij je hand
ik zal je bewaren
en maken dat je een verbond voor het volk zult zijn
en een licht voor de naties
7om blinde ogen te openen
om wie gekluisterd is uit de kerker te voeren
uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten.

8Ik ben JHWH. Dat is mijn naam.
Mijn eer laat ik niet aan een ander over
lofprijzing voor mij niet aan gesneden beelden.

9Het eerdere gebeuren, dat is gekomen.
Het nieuwe gebeuren verkondig ik.
Eer het uitspruit
zal ik die jullie doen horen.
Noten
1‘Dienaar’ verliest de klassieke ‘lijdende knecht’.
2Naar de Naardense Bijbel.
3Door de parafrase van de NBV raakt het verband verloren. Ijjim, kusten/eilanden, heeft telkens de connotatie ‘ver.’ Vgl bijv. 23,2.6 = Phoenicië.
4R-q-‘, de ev. grondbetekenis breedstampen past niet bij het vervolg. Vgl bovendien de parallel met uitspannen, zie ook 44,24.
5‘Voortbrengsels’, nomen bij y-ts-‘, spec. in Jes. Vaak spruiten, nakroost = mensen. Vgl. 44,3.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 1e na Epifanie Doop van de Heer
Laatste wijziging 28 Dec 2019 10:45:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-9 [Evangelie] De knecht van JHWH, Jes. 42,1-12 [OT-alt] , Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-7 [OT]

1e na Epifanie Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 42,1-9 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 124; Colofon