aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 29 december 2019
Lucas 2,33-40
Vertaling
33En zijn vader1 en2 moeder zijn verwonderd
bij wat over hem gezegd wordt3 .
34En Simeon zegende hen
en zei tegen Maria, zijn moeder:
Zie, deze wordt (aan)gesteld tot een val en opstanding
van velen in Israël
en tot een weersproken4 teken5
35— en ook door jouw eigen ziel zal een zwaard gaan
— zo worden uit vele harten overleggingen6 openbaar7
36Ook een profetes Hanna8 was er,
dochter van Fanoeël,
uit de stam Aser,
hoogbejaard9 ,
ze had met een man zeven jaar geleefd vanaf haar meisjestijd
37en nu was zij weduwe,
zo´n vierentachtig jaren.
Zij was nooit weggegaan uit de tempel,
en dient God met vasten en gebeden,
nacht en dag.
38En zij kwam op dat moment dichterbij,
zij bracht God dank
en sprak over hem tot allen
die de verlossing van Jeruzalem verwachtten.
39En toen zij alles volbracht hadden wat naar de wet van de Heer10 (was),
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.
40Het kind groeide op en werd sterk,
vervuld van wijsheid,
en Gods genade was op hem.
Noten
1een aantal handschriften hebben Jozef i.p.v.. vader
2`zijn´ toegevoegd door de handschriften die `Jozef´ hebben
3Is dat omdat zij de woorden van Jesaja 8:18 herkennen in de woorden van Simeon, als iets wat nu kennelijk uitkomt?
4Willibrord: omstreden.
5Het Griekse woord voor teken (σεμειον) lijkt haast een woordspeling op de (vergriekste) Hebreeuwse naam Simeon: verhoring/gehoorde/verhoorde.
6opinies, meningen
7Letterlijk: een apocalyps
8komt van het hebreeuwse חַנָּה  en dat komt van het werkwoord חֲנַן(over iemand neer) buigen, genadig zijn; wortel: חֵן
9letterlijk: was gereisd door vele dagen.
10Opnieuw “ de wet”, net als vers 22/23. De rand om de lezing heen is de wet die door wetsgetrouwe, vrome mensen wordt volbracht.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 21 Dec 2019 20:56:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,33-40 [Evangelie] De profetes Anna, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] Oud ontmoet jong, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,22-40 [Evangelie] In de Tempel
Exegeses: Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]
Luc. 2,33-40 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2146; Colofon