aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Advent, 22 december 2019
Matteüs 1,18-25
Vertaling
18Van Jezus Christus was de geboorte aldus:
Maria, zijn moeder, had verkering met Jozef.
Nog voordat zij omgang hadden bleek zij zwanger van (de) Heilige Geest.
19Jozef, haar man, was een godvrezend mens en wilde haar niet in opspraak brengen.
Hij wilde haar heimelijk laten gaan.
20Terwijl dat in hem omging, zie!
Een bode van (de) Heer verscheen hem in een droom:

Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd om Maria tot je vrouw te nemen,
want wat in haar verwekt is, is uit (de) Heilige Geest.
21Zij zal een zoon baren en als zijn naam zul je roepen: Jezus.
Want hij zal zijn volk bevrijden van hun kwade machten (zonden?).

22Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden het woord van de Heer,
door de profeet gesproken:

23Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
en men zal roepen als zijn naam: Immanuel.
Dat is vertaald: God met ons.

24Jozef ontwaakte uit de slaap en deed zoals de bode van (de) Heer hem
had opgedragen en nam (haar) tot zijn vrouw.
25Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had.
En hij riep als zijn naam: Jezus.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van Advent
Laatste wijziging 16 Dec 2019 17:18:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie] De verwekking van Jezus Christus

4e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 7,10-17 [OT]
Mi. 7,1-7 [OT-alt]
Mi. 7,18-20 [OT-alt]
Mat. 1,18-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon