aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 19 april 2020
Exodus 15,22-27
Inleiding
Vertaling: Adri van der Wal
Vertaling
22Mozes liet toen Israël wegtrekken van de Rietzee.
Zij vertrokken naar de woestijn Soer.
Zij gingen een drietal dagen door de woestijn,
maar water vonden ze niet.
23Toen kwamen zij in Mara,
maar de wateren van Mara waren niet te drinken.
Die zijn echt bitter!
Daarom noemt men haar ‘Mara’, ‘bittere’.
24Toen roerde zich de gemeenschap tegen Mozes.
Men zei:
“Wat moeten we dàn drinken?”
25Die klaagde toen zijn nood bij JHWH.
Daarop wees JHWH hem een stuk hout.
Toen hij dat in de wateren wierp,
werden de wateren zoet. —
Daar heeft Hij hem stelregel en rechtsregel aangegeven
en daar heeft Hij hem beproefd.
26Hij zei:
“Als je goed luistert naar de stem van JHWH, je God,
en je doet wat recht is in zijn ogen,
je gehoorzaamt aan zijn geboden,
je onderhoudt al zijn leefregels,
elke plaag die Ik in Egypte heb gedaan,
zal Ik jou dan niet aandoen,
want Ik, JHWH, ben jouw genezer.
27Toen kwamen zij in Elim.
Daar zijn twaalf waterbronnen en zeventig palmen.
Daar legerden zij zich bij de wateren.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 15 Dec 2019 17:02:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 15,22-27 [OT-alt] , Ex. 15,27-27 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 15,22-27 [OT] ‘Vertrouw je mij’ vraagt God

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 8,6-16 [OT]
Ex. 16,1-27 [OT-alt]
Ex. 15,22-27 [OT-alt]
1Petr. 1,1-9 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 76; Colofon