aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Advent, 15 december 2019
Matteüs 11,2-11
Vertaling
2Toen Johannes in de gevangenis
de werken van de Christus hoorde
zei hij tot hem
door zijn leerlingen die hij stuurde:
3Bent ú de komende,
of moeten we een ander verwachten?
4Jezus antwoordde hen:
Ga heen en bericht Johannes
wat jullie horen en zien;
5blinden zien weer en lammen lopen rond,
melaatsen worden gereinigd1 en doven horen,
en doden worden opgewekt en armen ontvangen het goede nieuws;
6gelukkig wie aan mij geen aanstoot neemt.
7Toen ze heengegaan waren
begon Jezus tot de menigten te zeggen over Johannes:
Wat zijn jullie komen bekijken in de woestijn?
Een riet door de wind bewogen?
8Maar wat zijn jullie komen zien?
Een mens in weelde gekleed?
Zie, die weelde dragen
zijn in de huizen van de koningen.
9Maar wat zijn jullie komen zien?
Een profeet?
Ja, ik zeg je: nog méér dan een profeet.
10Hij is het over wie geschreven is:
zie ik, ik zend mijn bode voor je aangezicht uit,
die je weg voor je zal bereiden.
11Zeker, ik zeg je: onder hen die uit vrouwen geboren zijn
Noten
1zie de discussie in Met Andere Woorden, 38e jaargang nr. 2, november 2019
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e van Advent
Laatste wijziging 3 Dec 2019 15:51:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 11,2-15 [Evangelie] , Mat. 11,2-11 [Evangelie] Jezus en Johannes de doper
Exegeses: Mat. 11,2-11 [Commentaar] Ben jij degene die...

3e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [OT]
Mi. 6,1-8 [OT-alt]
Mat. 11,2-11 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 978; Colofon