aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Advent, 22 december 2019
Micha 7,18-20
Inleiding
Vertaling: Amstelpreekteam
Vertaling
18Wie is een god als gij
die de ongerechtigheid wegdraagt
en voorbijgaat aan de misdaad
ten gunste van de rest van zijn erfdeel
hij houdt niet voor altijd vast aan zijn toorn
Hij bewijst graag trouw1
19Gij die u omkeert en u over ons ontfermt2
en onze ongerechtigheden tenietdoet,
— ja, al hun zonden zult gij werpen in de diepten3 van de zee —4
20Gij zult uw getrouwheid bewijzen aan Jakob
uw trouw aan Abraham5
zoals gij gezworen hebt aan onze vaderen
sinds de dagen van vanouds!
Noten
1Lett.: In trouw heeft hij behagen.
2Dit is de omkering uit de ballingschap; zie Karel Deurloo, Exodus en Exiel. God keert zich om op grond van niets. Exodus: Hij hoort en bevrijdt; Exiel: God die ziet en bevrijdt.
3Kolken van de zee.
4Psalm 103, Jesaja 23.
5Lofzang van Zacharias en Gezang 3.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van Advent
Laatste wijziging 9 Nov 2019 16:41:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mi. 7,8-20 [OT-alt] Dochter Sion spreekt

4e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 7,10-17 [OT]
Mi. 7,1-7 [OT-alt]
Mi. 7,18-20 [OT-alt]
Mat. 1,18-25 [Evangelie]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon