aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Amos 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
4Hoor dít
jullie die de behoeftige te pakken nemen
die er op uit bent een eind te maken aan de gebukten1 in het land
5die zeggen:
Wanneer is [de feestdag van] Nieuwe Maan voorbij
zodat we weer graan [op de graanmarkt] kunnen verhandelen
of de sabbat
zodat we weer kunnen openen voor koren[-verkoop]:
de efa-maat verkleinen
het sikkelgewicht vergroten
en de bedrogweegschaal frauduleus inzetten
6de armen om geldschuld2 opkopen
de behoeftige vanwege een paar sandalen
– korenafval3 verhandelen we mee!
7JHWH zweert bij de hoogmoed van Jakob:
Nee, ik zal niet op den duur hun daden vergeten!
8Moet híerom de aarde niet sidderen
en treuren al wie er op woont?
Noten
1‘Gebukten': volgens de Naardense Bijbel. Dubbelzinnig: de met harde hand neergebogenen (vgl Buber, Gebeugten) zijn ook de neergebogenen voor God (vgl Lexicon en Concordantie: `aniy > `-n-h)
2Aldus terecht de Naardense Bijbel
3In deze betekenis hapax leg. [mappal > n-f-l ]

Afdrukken | vertaling door kad | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 25 Jul 2019 09:24:44
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen, Am. 8,4-7
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 145; Colofon