aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 8 september 2019
Deuteronomium 30,15-20
Vertaling
15Zie, ik leg je vandaag het leven en het goede voor,1
en de dood en het kwade,
16Want ik gebied je vandaag
JHWH, jouw god, lief te hebben
op zijn wegen te wandelen
en zijn geboden, voorschriften en inzettingen in acht te nemen
opdat je leeft en talrijk wordt
en JHWH, jouw god, je zegent in het land
dat jijzelf in bezit komt2 nemen.
17Maar als jij je hart afwendt
en niet luistert
maar je laat verleiden
en je neerbuigt voor andere goden
en hen dient…
18Ik verkondig je vandaag:
Voorwaar, je zult zeker te gronde gaan.
Je zult niet lang leven op de grond
waarheen je de Jordaan zult oversteken
om het in bezit te komen nemen.
19Ik neem tot getuigen tegen jou vandaag
de hemel en de aarde.
Het leven en de dood leg ik je voor,
de zegen en de vloek.
Kies dan het leven
opdat je leeft
jij en je zaad!
20door JHWH, jouw god, lief te hebben
gehoor te geven aan zijn stem
en dichtbij hem te blijven.
Voorwaar, dat is jouw leven
en lengte van dagen om te wonen op de grond
waarvan JHWH onder ede aan jullie vaderen beloofd heeft
— aan Abraham, Isaak en Jakob —
dat hij het hun zou geven.
Noten
1 Ik bied je aan, ik geef voor je aangezicht. Vgl Deut. 1,8: ik bied je het land aan. Labuschagne beschouwt het ‘voorleggen/aanbieden’ van het land in 1,8 en het ‘voorleggen/aanbieden’ van ‘het leven en de dood’ in 30,15 als een inclusio rondom de inzettingen en verordeningen zoals die het boek Deuteronomium worden ‘voorgelegd/aangeboden’. Labuschagne, Deuteronomium IA, POT 1987, p.93. Idem, Deuteronomium III, POT 1997, p.161.
2 Het werkwoord ‘komen’ wijst op het perspectief van de spreker (ín het beloofde land). Zie ook vers 18.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 25 Jul 2019 09:00:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT] , Deut. 30,15-20 [OT]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 16,1-13 [OT-alt]
Luc. 14,25-35 [Evangelie]
Deut. 30,15-20 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 610; Colofon