aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 10 november 2019
Lucas 19,41-48
Inleiding
Hij weende om de stad
Vertaling
41En toen hij dichterbij kwam en de stad zag
weende hij om haar en zei:
42mocht je toch op deze dag herkennen, juist jij,
wat tot vrede leidt,
maar nu is het verborgen voor je ogen.
43Want er zullen dagen over je komen
waarop je vijanden een wal voor je zullen opwerpen
en je zullen omsingelen
en je van alle kanten zullen insluiten;
44ze zullen jou
en je kinderen in jou verpletteren1
en ze zullen in jou geen steen op de andere laten
omdat je niet de juiste tijd herkende
van het omzien naar jou.2

45Hij ging de tempel binnen
en begon de kooplieden eruit te gooien
46hen zeggend:
er staat geschreven:
‘Mijn huis zal een huis van gebed zijn’3
maar jullie hebben er ‘een rovershol’ van gemaakt4
47Hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden
zochten hem om te brengen,
zo ook de eersten van het volk,
48en ze vonden niets wat ze konden doen,
want heel het volk klampte zich aan hem vast
om hem te horen.
Noten
1Ps. 137:9
2nl. door God
3Jes. 56:7
4Jer. 7:1
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 2 Oct 2019 17:46:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] Jezus'tranen over Jeruzalem, Luc. 19,41-48 [Evangelie] dominus flevit, Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Evangelie] , Luc. 19,41-48 [Luthers leesrooster] , Luc. 19,41-48 [Evangelie]

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 1,18-26 [OT]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 380; Colofon