aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag, 6 november 2019
Lucas 17,11-19
dankend naar Jeruzalem
Inleiding
Aan een concordante vertaling van poreuein  ben ik ik echter wel gehecht..., het wordt in deze kleine perikoop 3 x gebruikt... Dat lijkt me dus een belangrijk signaal..dat we niet te gemakkelijk weg moeten vertalen....ook al levert dat niet het mooiste Ned op...(maar voor een werkvertaling mag dat, vind ik)
In elk geval wil Lucas ons meenemen op reis naar Jeruzalem.....!
Vertaling
11Het gebeurde tijdens de reis naar Jeruzalem,
dat hij tussen Samaria en Galilea doorging.
12En toen hij een zeker dorp in ging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14Hij zag het en zei tot hen:
Ga op reis om jezelf aan de priesters te tonen !

15Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag,
dat hij genezen was,
keerde terug,
16terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.
En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen !
En deze was een Samaritaan.

17Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn er geen tien rein geworden,
waar zijn de negen?
18Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
dan alleen deze vreemdeling ?
19En hij zei tot hem:
Kom overeind en ga op reis!
Je geloof heeft je bevrijd.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Dankdag
Laatste wijziging 3 Oct 2019 19:07:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Dankdag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kron. 29,10-16 [OT]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 14; Colofon