aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 19,1-10
1 En aangekomen in Jericho trok hij door [de stad].

2 En zie: daar was een man met de naam Zacheüs,
hoofdtollenaar en rijk.

3 Hij zocht Jezus om te zien wie hij was,
maar kon dat niet vanwege de menigte,
want hij was klein van stuk.

4 Hij liep snel vooruit en klom in een vijgenboom
om hem te zien wanneer hij voorbijkwam.

5 Toen hij langs die plek kwam,
keek Jezus naar boven en zei tegen hem:
‘Zacheüs, haast je naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

6 Zacheüs haastte zich naar beneden
en ontving Jezus vol vreugde.

7 Allen die dit zagen, zeiden morrend:
‘Hij is bij een zondig mens binnengegaan om te relaxen.’

8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’

9 Jezus zei tegen hem:
‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook hij is een zoon van Abraham.

10 De Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 7e van de herfst
Laatste wijziging 14 Oct 2019 08:07:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 19,1-10 een rijkaard wordt gered!, Luc. 19,1-10 , Luc. 19,1-10 Zoon van Abraham... een geroepene?, Luc. 19,1-10
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 235; Colofon