aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 13 oktober 2019
Lucas 17,11-19
Inleiding
Reizen in terugkeer....
Vertaling
11Het gebeurde tijdens de reis naar Jeruzalem,
dat hij tussen Samaria en Galilea doorging.
12En toen hij een zeker dorp in ging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14Hij zag het en zei tot hen:
Ga op reis om jezelf aan de priesters te tonen !

15Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag,
dat hij genezen was,
keerde terug,
16terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.
En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen !
En deze was een Samaritaan.

17Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn er geen tien rein geworden,
waar zijn de negen?
18Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
dan alleen deze vreemdeling ?
19En hij zei tot hem:
Kom overeind en ga op reis!
Je geloof heeft je bevrijd.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 2 Oct 2019 14:11:41
Reacties:
jaap goorhuis: v. 11, 14 en 19: Waarom zou je niet vertalen: het gebeurde toen hij opging naar Jeruzalem? Is het nodig om bij 'poreuoo' altijd reis of reizen te gebruiken? In v. 14 zou ik vertalen: ga heen ... Ook in v. 19 zou ik vertalen: ga heen.
v. 12: vanwaar het woordje 'dan'? Dat kan wat mij betreft achterwege blijven. [2019-10-02 09:17:56]

Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-21 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] , Luc. 17,11-17 [Evangelie] , Luc. 17,11-19 [Luthers leesrooster] , Luc. 17,11-19 [Evangelie] dankend naar Jeruzalem, Luc. 17,11-19 [Evangelie] Over grenzen heen kijken, Luc. 17,11-19 [Evangelie]

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 17,5-34 [OT]
2Sam. 1,1-16 [OT-alt]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon