aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 6 oktober 2019
Lucas 17,1-10
In zee gesmeten of geplant...
Vertaling
1Hij zei echter tot zijn leerlingen:
Het is niet aannemelijk,
dat er geen hindernissen1 komen,
maar o wee, door wie ze komen !
2Die was beter af geweest als hij,
met een molensteen om z’n nek gehangen,
in zee gesmeten was,
dan dat hij één van deze kleinen had verhinderd.
3Let goed op jezelf !
Als je broeder zondigt, bestraf hem,
en als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
4Ook als hij zeven maal per dag tegen jou zondigt,
en zeven keer wendt hij zich om tot jou
en zegt: Ik kom tot inkeer –
je zult hem vergeven.

5De apostelen dan zeiden tot de Heer:
Voeg ons geloof toe... !
6De Heer zei echter:
Als je geloof hebt als een mosterdzaad,
je zou tegen deze moerbeiboom gezegd hebben:
Word ontworteld en in de zee geplant –
en hij zou jullie gehoorzaamd hebben !

7Evenwel, wie van jullie die een slaaf heeft,
zal, nadat die geploegd of de kudde geweid heeft,
als hij van het veld binnenkomt,
dan tot hem zeggen:
Kom er dadelijk bij en ga aanliggen aan tafel ?
8Zal hij hem daarentegen niet zeggen:
Maak iets gereed, dat ik het avondmaal kan gebruiken,
doe je voorschoot om en bedien mij,
tot ik gegeten en gedronken heb,
en daarna zal jij eten en drinken.
9Hij zal die slaaf toch zeker niet dankbaar zijn,
omdat hij deed wat opgedragen was ?
10Zo ook jullie,
wanneer jullie gedaan hebben,
alles wat jullie opgedragen was, zeg dan:
Wij zijn maar onbeduidende2 slaven,
en we hebben gedaan, wat wij verschuldigd waren te doen!
Noten
1skandaloi: struikelblokken, ergernissen
2sjofel, LXX II Sam.6:22
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 2 Sep 2019 09:07:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geef ons meer vertrouwen, Luc. 17,1-10 [Evangelie] Geloofsvertrouwen in God en in elkaar, Luc. 17,1-10 [Evangelie] , Luc. 17,1-10 [Evangelie] Zie toe op jezelf...!

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hab. 3,1-19 [OT]
1Sam. 24,1-23 [OT-alt]
Luc. 17,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1957; Colofon