aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de Zomer, 23 juli 2006
Jeremia 23,1-6
Wee de onachtzame herders
Vertaling
1Wee de herders1 ,
die het vee van mijn weide verloren laten gaan en verstrooien ' spreuk van JHWH.
2Daarom, zo zegt JHWH, de god van Israël
tot de herders die mijn volk weiden:2
Jullie verstrooien mijn vee, en drijven [de schapen] uit elkaar,
en jullie zoeken ze niet op!
Kijk, ik zal jullie opzoeken
met de slechtheid van jullie daden ' spreuk van JHWH.
3Maar ik zal zelf het restant van mijn vee verzamelen
van alle landen waarheen ik ze verbannen heb
en ik doe ze terugkeren naar hun weidegrond '
ze zullen vruchtbaar en talrijk zijn.
4En ik zal over hen herders doen opstaan, die hen [wél] zullen weiden,
ze zullen niet meer vrezen en niet meer angstig zijn,
en niet meer opgezocht [hoeven te] worden ' spreuk van JHWH.
5Zie, de dagen komen ' spreuk van JHWH '
dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan;
hij zal als koning optreden en hij zal zich bekwaam tonen
hij zal recht en gerechtigheid doen in het land.
6In zijn dagen zal Juda bevrijd worden
en Israël zal wonen in veiligheid,
en dit is de naam die men het zal toeroepen:
JHWH onze gerechtigheid!3
Noten
1Vgl. voor de hele perikoop Ez. 34,1-16.
2Lett. herders die herder zijn voor mijn volk. Zelfde dubbele gebruik in vs. 4. JD
3JHWH Sidqenû, een toespeling op koning Sedekia, maar dan een heel kritische.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Vijfde zondag van de Zomer
Laatste wijziging 9 Oct 2017 19:37:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 23,5-8 [OT-alt] Een rechtvaardige spruit van David, Jer. 23,1-8 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] De rechtvaardige Spruit, Jer. 23,5-8 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Jer. 23,1-6 [Commentaar]

Vijfde zondag van de Zomer - groen

Brood en Vis Marcus 6:38

Overige teksten:

Jer. 23,1-6 [OT]
Mar. 6,30-44 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 37; Colofon