aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de zomer, 15 september 2019
Lucas 15,1-10
Vertaling
1Steeds kwamen alle tollenaars en losers bij hem
om naar hem te horen
2De Farizeeën en Schriftgeleerden mopperden en zeiden:
Deze ontvangt losers en eet samen met hen!
3Hij sprak tot hen deze gelijkenis en zei:
4Stel: een mens [iemand] van jullie heeft 100 schapen
en raakt er één van hen kwijt –
— laat hij de 99 dan niet achter in de woestenij
en gaat hij dan niet op zoek naar het kwijtgeraakte,
tot hij het vindt?
5Als hij het gevonden heeft,
plaatst hij het verheugd op z’n schouders
6en komt hij naar huis,
roept vrienden en buren bijeen
en zegt tot hen:
wees met mij verheugd,
want ik heb het schaap gevonden
dat ik was kwijtgeraakt!
7Ik zeg jullie:
zó zal er vreugde zijn in de hemel
over één loser die terugkeert,
meer dan over 99 rechtvaardigen,
die niet hóeven terug te keren.
8Of stel: een vrouw heeft 10 munten;
als ze één munt verliest,
pakt ze dan niet een lamp
en veegt ze dan niet het huis,
zorgvuldig op zoek tot zij het vindt?
9Als ze die gevonden heeft,
roept vriendinnen en buurvrouwen bijeen
en zegt:
wees met mij verheugd,
want ik heb de munt gevonden
die ik was kwijtgeraakt!
10Zó, zeg ik jullie, is er vreugde
bij de engelen van God
over één loser die terugkeert.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 5 Nov 2020 14:57:00
Reacties:
Machteld: vs.1: Het woord 'loser' vind ik geen Nederlands en het dekt de lading ook niet. Eerder nog: wetsovertreder. Maar 'zondaar' mag ook blijven staan. Zie eveneens vss. 2, 7 en 10.
vs.7: metanoiein kan terugkeren betekenen, maar ook omkeren. Zou ik hier vertalen; zo ook vs. 10 [2019-09-19 14:20:03]

Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om wat / wie terug werd gevonden , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Wie onder jullie ?, Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster] Wees samen met mij verheugd..., Luc. 15,1-10 [Evangelie] Blijdschap over omkeer
Exegeses: Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden

13e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 17,31-58 [OT-alt]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Ex. 32,7-14 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon