aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Sexagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 25 augustus 2019
Lucas 13,22-30
Vertaling
22En Hij trok verder
door steden en dorpen,
onderwijzend onderweg1
naar Jeruzalem.
23En iemand zei tegen Hem:
Zijn het weinigen die behouden worden?
Hij zei tegen hen:
24Strijd2 om binnen te komen door de smalle deur;
want velen, zeg ik u, zullen zoeken3 binnen te komen,
en ze zijn er niet sterk genoeg4 voor;
2vanaf het moment dat de huiseigenaar opstaat en de deur afsluit,
beginnen jullie met er buiten te staan
en op de deur te kloppen
terwijl jullie zeggen:
Heer doe ons open
en als antwoord zegt hij5 tegen jullie:
Ik weet niet waar jullie vandaan zijn.
26Dan zullen jullie beginnen te zeggen:
we aten en dronken tegenover6 u
en u onderrichtte in onze straten,
27dan zal hij nadrukkelijk zeggen7 tegen jullie:
ik weet niet waar jullie vandaan zijn,
ga weg van mij,
al jullie bewerkers van ongerechtigheid8
28daar zal geween zijn en tandengeknars
wanneer jullie Abraham, Izaak, Jakob
en al de profeten zien in het Koninkrijk van God
en jullie zelf uitgesmeten naar buiten.
29en zij zullen komen van het oosten
en het westen en van noorden en het zuiden
en zij zullen aan tafel aanliggen in het Koninkrijk van God.
30en zie:
er zijn laatsen die eersten zullen zijn
en er zijn eersten die laatsten zullen zijn.
Noten
1Veel vertalingen geven hier een werkwoord. Maar in het Grieks staat er een zelfstandig naamwoord in de accusatief
2ἀγωνίζομαι (staat 9 maal in Nestle-Alland), streven/strijden heeft iets in zich van „je uiterste best doen” (zo Louw-Nida.
3ζητέω — zoeken
4Er staat in het Grieks een ontkenning van ἰσχύω sterk zijn. „niet kunnen”, „niet slagen” is niet mijn keuze voor vertaling
5letterlijk vertaald: antwoordend zegt hij
6ἐνώπιον is: tegenover u, voor uw ogen face tot face
7ἐρεῖ λέγων — de twee Griekse woorden voor zeggen vertellen, de eerste in toekomende tijd, de tweede een participium in tegenwoordige tijd. Vandaar: nadrukkelijk zeggen.
8citaat uit Psalm 6:9
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 5 Aug 2019 10:38:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,22-30 [Evangelie] De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk, Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] , Luc. 13,22-30 [Evangelie] Vanwaar...en waarheen leidt de weg, Luc. 13,22-30 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 30,15-21 [OT]
Luc. 13,22-30 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 283; Colofon