aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 4 augustus 2019
Lucas 12,13-21
Vertaling
13Zei iemand uit de schare tegen hem:
Meester, zeg tegen mijn broer de erfenis met mij te delen.
14Maar hij zei tegen hem:
Wie heeft mij aangesteld als rechter, of verdeler over jullie?
15Hij zei tegen hen:
Kijk uit en hoed je voor alle hebzucht,
want ook al sterf je van de centen,
je leven behoort niet tot je bezit.
16Hij vertelde hen een gelijkenis:
Het land van een rijk man bracht veel op.
17Hij overlegde bij zichzelf: wat zal ik doen?
Want ik weet niet waar ik mijn vruchten heen moet brengen.
18Hij zei: dit ga ik doen: ik haal mijn schuren neer
en ga grotere bouwen en daar breng ik al mijn graan
en goederen samen.
19En ik zal zeggen tot mijn ziel: ziel je hebt vele goederen
liggen voor vele jaren: rust uit, eet, drink en wees vrolijk!
20Zei God tegen hem: domkop, deze nacht zal men je ziel van je opeisen.
Wat je gereed gemaakt heb, van wie zal dat zijn?
21Zo vergaat het degene die rijkdom vergaart voor zichzelf en niet rijk is naar God toe.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jul 2019 13:47:21
Reacties:
Barend Drewes: Luc. 12:13-21 [2019-07-08 17:44:19]
Enkele voorstellen
Vs.13: "Maar iemand uit de menigte zei...."
Reden: 1) Gezien voorafgaande is hier Griekse de met "maar" te vertalen. 2) Woordvolgorde in vertaling even gewoon als die in Grieks is. (geldt ook voor vs. 20 "Maar God zei tot hem")
Vs. 14: 1) Gebruik aanhef "Man". 2) Geen komma tussen "rechter" en "of".
Vs. 15: 1) "En hij zei" — iets soepeler. 2) "al sterf je van de centen" — heel ander register/stijl dan in Grieks. Beter: "want ook al heb je overvloed".
Vs.16: "van een rijk man" — voorstel: "van een rijkaard".
Vs.17: voorstel "want ik heb geen plek om mijn vruchten heen te brengen" en dan ook in vs.18 "en daar breng ik al mijn graan en goederen heen".
Vs. 20: voorstel: "nog deze nacht zal men" (ook in Grieks enige nadruk).
Vs.21: "naar God toe"?? Beter lijkt me "in God" (Grieks eis em en kan dicht bij elkaar liggen in betekenis.)

Andere vertalingen: Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] Rijk en dwaas, Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie] , Luc. 12,13-21 [Evangelie]

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 2,1-11 [OT]
Luc. 12,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 575; Colofon