aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 28 juli 2019
Lucas 11,1-13
Vertaling
1Het gebeurde,
Hij was op een bepaalde plaats aan het bidden;
en toen Hij ophield zei iemand van zijn leerlingen tegen Hem:
Heer, leer ons bidden
zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft.
2Hij zei tegen hen:
wanneer jullie bidden, zeg dan:
Vader,1
geheiligd worde uw naam,
kome uw koninkrijk,
3ons dagelijkse brood, geef het ons elke dag.
4En vergeef ons onze zonden,
want ook wij zelf vergeven ieder die bij ons in de schuld staat.
En leid ons niet in beproeving.

5Hij zei tegen hen:
iemand van jullie heeft een vriend,
en die komt midden in de nacht naar hem toe.
en zegt tegen hem:
vriend, leen mij drie broden,
6want een vriend van me is onderweg bij mij gekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
7Die is binnen en zegt als antwoord:
geef me geen moeite,
de deur is al gesloten
en mijn kinderen zijn net als ik naar bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven.

8Ik zeg jullie:
ook al zou hij ze niet geven en (daarvoor) opstaan,
omdat het zijn vriend is,
zou hij ontwaken vanwege zijn onbeschaamdheid,
en hem geven zoveel hij nodig had.
9Ook zeg Ik jullie:
vraagt, en jullie zal gegeven worden,
zoekt en jullie zullen vinden,
klopt, en er zal opengedaan worden voor jullie.
10Want al wie vraagt, ontvangt,
en wie zoekt, vindt,
en voor wie klopt zal worden open gedaan.

11Welke vader onder jullie, als zijn zoon hem zal vragen om een vis,
zal hem een slang geven?
12Of als hij ook om een ei vraagt, geeft hij hem een schorpioen?
13Als jullie dan, hoewel jullie kwaadaardig zijn,
goede gaven weet te geven aan jullie kinderen,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de heilige Geest geven
aan wie dat vragen?
Noten
1 De toevoeging ‘onze – die in de hemelen is’ is gebaseerd op handschriften uit op zijn vroegst de 5de eeuw
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 26 Jun 2019 14:49:24
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen als corrector [2019-07-01 18:04:40]
i.h.a. een nauwkeurige en goed voorleesbare vertaling
enkele suggesties ter overweging:
1: én tooi einai' zou ik niet tot van 'egeneto' afhankelijk hoofdwerkwoord maken, maar in een bijzin weergeven met bijv. 'terwijl...'
2: is de aanvoegende wijs niet te licht voor de krachtige inzet van het gebed?; ik vind het ook onnodig ouderwets; misschien 'laat...'
4: 'pas' staat ook in vs. 10, ik zou beiden keren iets met 'allen' laten klinken, dus 'alwie'

In de vss. 5, 8, 11 en 12 staat 2 x een futurum en in vs. 13 1 x, het zou verbindend werken als dat op dezelfde manier met een vorm van 'zullen' vertaald kan worden; dan is het 'zullen geven' van de vader uit de hemel' een duidelijker apotheose

7: 'esoothen' eig. 'van binnenuit', kan hier wel
7: 'paidia': 'kinderen' of 'knechten'? het laatste ligt meer voor de hand, gezien het werk waar de vriend om vraagt; in vs. 13 staat 'teknoi' voor 'kinderen'
8:'ei' misschien niet vertalen met 'al', maar gewoon met 'als'
8: 'omdat het zijn vriend is' moet wel achter het zinsdeel ervoor staan om het doorlopende verband duidelijk te maken, komma pas hierna
8: hoort 'gewekt' niet bij 'onbeschaamdheid'? 'dia' dan 'door'
9: in het moderne Nederlands is de meervouds —t niet meer nodig, lijkt me
11: het eerste 'hem' staat er niet, kan ook wel weg
11: in het 2e zinsdeel mis ik 'in plaats van een vis'
13: waarom een lidwoord toegevoegd bij 'heilíge Geest'?
13: aan het slot een vraagteken? een uitroepteken zou passender zijn!

Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 18,20-33 [OT]
Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon