aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 7 juli 2019
Lucas 10,1-20
Vertaling
1Daarna wijst de Heer er nog 701 aan
en zendt hen, twee aan twee, voor zich uit
naar elke stad en plaats
waar hij van plan was heen te gaan.
2Hij zegt tot hen:
De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers;
vraag dus de heer van de oogst
om werkers te sturen voor zijn oogst.
3Ga op weg; zie, ik zend jullie
als schapen temidden van de wolven.
4Neem geen beurs, geen ransel en geen schoeisel mee
en groet niemand onderweg.
5Als je een huis binnengaat,
zeg dan eerst:
Vrede aan dit huis!
6En als daar een kind van vrede woont,
dan blijft jullie vrede op hem;
indien niet, dan zal die tot jullie terugkeren.
7Blijf in dat huis en eet en drink
wat van hen is/komt,
want de werker is zijn loon waard.
Ga niet van het ene huis naar het andere.
8En als je in een stad komt
en ze ontvangen je,
eet dan wat ze je voorzetten.
9en behandel daar de zieken
en zeg tot hen:
Het rijk van God
is jullie nabij gekomen.
10Maar als je in een stad komt
en ze ontvangen je niet,
ga dan door de brede straten en zeg:
11Zelfs het stof van jullie stad
dat aan onze voeten plakt, vegen we af.
Maar weet dit:
het rijk van God
is nabij gekomen.
12Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn
dan voor die stad.
13Wee jou, Chorazin,
wee jou, Bethsaida,
want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd
die in jullie gebeurd zijn,
dan zouden ze (daar) allang
in zak en as zitten en zich omkeren.
14Voor Tyrus en Sidon
zal het in het oordeel draaglijker zijn
dan voor jullie.
15En jij, Kapernaüm, zul jij soms ten hemel toe worden verhoogd?
Tot in het (diepst van) het dodenrijk zul je afdalen!
16Wie naar jullie hoort, hoort naar mij;
en wie jullie afwijst, wijst mij af;
en wie mij afwijst, wijst hem af die mij zond.
17De 702 komen vol vreugde terug en zeggen:
Heer, zelfs de demonen zijn ons onderhorig in3 uw naam.
18Zegt hij tot hen:
Ik heb satan als bliksem uit de hemel zien vallen.
19Zie, ik heb jullie het vermogen gegeven
op slangen en schorpioenen te treden
en op elk machtsmiddel van de vijand,
en niets zal jullie onrecht doen.
20Maar wees niet blij
omdat de geesten jullie onderhorig zijn,
maar wees blij dat jullie namen
opgeschreven zijn in de hemelen.
Noten
1hss ook 72
2hss ook 72
3of: door
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 5 Nov 2020 14:29:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,1-20 [Evangelie] uitzending van de 7(2), Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2047; Colofon