aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 23 juni 2019
Lucas 8,26-39
Inleiding
Jezus trekt over de grens van Israel heen ('neer', vs. 26) en bevrijdt er een zeker mens, als een vooruitgeschoven post van het komende koninkrijk. Vs. 40 hoort erbij, vanwege de tegenstelling tussen de massa (vs. 37) en de menigte (vs. 40), die op Jezus wacht.
Vertaling
26En zij voeren omlaag1 , naar de streek van de Garasenen –
die is tegenover Galilea.
27En toen hij eruit ging, het land op,
kwam hem een zekere man uit de stad tegemoet
die demonen had
-en een behoorlijke tijd had hij geen kleding aangedaan
en hij verbleef niet in een huis, maar in de graven —.
28Toen hij Jezus zag
schreeuwde hij naar omhoog2 ,
hij viel voor hem neer
en met luide3 stem4 zei hij:
Wat is er tussen mij en u, Jezus, zoon van God de Hoogste?!
Ik smeek u,
doe mij geen pijn5 !
29-Want hij had aan de onreine geest afgekondigd6 eruit te gaan, weg7 van die mens;
want op vele tijden had die hem meegeroofd8
en dan werd hij geboeid met kettingen en voetboeien ter bewak/ring9 ,
maar als hij dan door de boeien heen10 brak
werd hij voortgejaagd door de demon, de woestijnen11 in. —
30Maar12 Jezus vroeg hem:
Wat is je naam13 ?
En hij zei:
Legioen!
want er waren vele demonen bij hem binnengegaan14 … —
31En zij riepen hem toe
hen niet op te dragen in de afgrond15   weg te gaan.
32Nu was daar een kudde met een behoorlijk aantal varkens,
die gehoed werd op de berg.
En zij riepen hem toe
hen toe te staan in hen binnen te gaan –
en hij stond hen dat toe.
33Toen de demonen uitgegaan waren, weg van die mens,
gingen ze de varkens binnen,
en de kudde stortte langs de steilte neer het meer in
en stikte16 .
34Toen de hoeders zagen wat geschied was
vluchtten ze
en ze deden verslag in de stad en op de velden.
35En zij gingen er op uit om17 te zien wat geschied18 was
en ze kwamen bij Jezus
en vonden daar gezeten de mens19 van wie de demonen waren uitgegaan:
gekleed en verstandig geworden,
aan de voeten van Jezus,
en zij vreesden.
36En zij die het gezien hadden deden hen verslag
hoe de gedemoniseerde bevrijd was.
37Toen vroeg hem heel de massa van de omstreek van de Gerasenen
weg te gaan van hen,
omdat ze door grote vrees20 bevangen waren.
En hij21 – hij ging in het schip en keerde om.
38De man van wie de demonen waren uitgegaan smeekte hem
om met hem samen22 te mogen zijn.
Maar hij stuurde hem weg,
hij zei:
39Keer om naar je23 huis
en verhaal alwat God aan je gedaan heeft.
En hij ging weg, de hele stad door,
berichtend alwat aan hem gedaan had – Jezus…24
40Toen Jezus omkeerde
ontving de menigte hem,
want ze waren daar allemaal –
ze verwachtten hem…
Noten
1uitdrukkelijk zo met ‘kata-‘, Lucas beschrijft dit als een neergang naar de volken; NB ‘zakken af’, mooi gevonden, iets te populair
2tegenstelling met het ‘neervaren’ in vs. 26
3lett. ‘grote’
4de stem is weg in de NBV
5zo NBV
6zo NB
7niet ‘uit’ (NB), maar ‘weg’, ‘apo-‘
8letterlijk, kan heel goed zo vertaald worden, NBV vlak ‘… had hem al heel lang in zijn macht’
9dubbelzinnig: in het belang van die ene en van de omstanders; de NBV gebruikt het modewoord ‘veiligheid’
10lett. ‘door…’, zo heftig is het
11zo ook NB, meervoud, zo erg is het
12veelzeggend ‘maar’
13‘naam’ verdwenen bij de NBV
14de NBV heeft hier kennelijk een andere grondtekst
15NBV ‘onderwereld’
16sterker dan ‘verdronk’
17‘met eigen ogen’ fantaseert de NBV erbij
18de NBV varieert parafraserend ‘voorgevallen’
19de NBV respecteert niet de afwisseling van ‘man’ en ‘mens’ in de grondtekst
20NBV parafraserend ‘angst en ontzetting’
21met nadruk: ‘autos’
22zo NB
23ontbreekt bij de NBV
24niet God, maar Jezus; vanwege de verrassing heb ik die naam ook in de vertaling aan het eind gezet
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 5 Nov 2020 11:52:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,26-39 [Evangelie] De genezing van een bezetene, Luc. 8,26-39 [Evangelie] strijd om menswording, Luc. 8,26-39 [Evangelie] Jezus en Legio met zijn demonen, Luc. 8,26-39 [Evangelie]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,1-9 [OT]
Luc. 8,26-39 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 26; Colofon