aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 8,1-3
Jezus met mannen en vrouwen
En het geschiedde in het vervolg: 1
hij trok rond langs stad en dorp,
terwijl hij predikte en het goede bericht bracht van Gods koningschap,
met bij zich de twaalf,
en enkele vrouwen die genezen waren van boze geesten en ziektes: 2
Maria die ‘Magdalena’ werd genoemd, van wie zeven demonen waren uitgegaan,
Johanna, de vrouw van Chuza (een bestuursambtenaar van Herodes), 3
Susanna en vele anderen,
die hem dienden met waar zij over beschikten.

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 31 May 2007 09:56:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,1-3 , Luc. 8,1-3 Dienende vrouwen
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 105; Colofon