aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pasen, 21 april 2019
Johannes 20,1-18
Vertaling
1Op de eerste dag na de sabbat gaat Maria Magdalena
vroeg,
het was nog donker,
naar het graf en ziet dat de steen van het graf is weggenomen!
2Ze rent(weg)en komt bij Simon Petrus
en bij de andere leerling van wie Jezus (veel) hield en zegt tegen hen:
Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf
en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben!
3Petrus ging op weg en ook de andere leerling.
Zij gingen naar het graf.
4Ze renden, die twee samen.
De andere leerling snelde voor Petrus uit
en kwam als eerste bij het graf.
5Hij buigt zich naar voren en ziet de linnen windsels liggen,
maar hij ging niet naar binnen.
6Dan komt Simon Petrus er ook aan, achter hem.
Hij ging het graf binnen
en aanschouwt de linnen windsels die daar liggen
7en dat de zweetdoek, die op zijn hoofd was,
niet bij de windsels ligt,
maar apart,
opgerold,
op een andere plaats.
8Toen ging ook de andere leerling naar binnen,
die als eerste bij het graf was aangekomen.
Hij keek en kwam tot geloof.
9Zij kenden namelijk de Schrift nog niet,
dat Hij moest opstaan uit de doden.
10Toen gingen de leerlingen weer terug naar huis.
11Maria echter stond bij het graf,
buiten,
huilend.
Terwijl ze huilde boog ze zich naar voren, naar het graf.
12Daar aanschouwt zij twee boden,
in witte kleren gezeten:
één bij het hoofd en één bij de voeten
waar het lichaam van Jezus gelegen had.
13Zij zeggen tegen haar:
Vrouw, waarom huil je?
Zij zegt tegen hen:
Ze hebben mijn heer weggenomen,
ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben!
14Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om.
Ze aanschouwt Jezus:
Hij staat daar!
Maar zij wist niet dat het Jezus was.
15Jezus zegt tegen haar:
Vrouw, waarom huil je?
Wie zoek je?
Zij denkt dat hij de tuinman is en zegt tegen hem:
Heer, als u hem hebt weggedragen,
zegt u mij dan waar u hem neergelegd hebt.
Dan kan ik hem meenemen.
16Dan zegt Jezus tegen haar:
Maria!
Zij draait zich om en zegt tegen hem in het Hebreeuws:
Rabbouni!  (dat betekent: meester)
17Jezus zegt tegen haar:
Pak mij niet vast,
want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader.
Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen
dat ik op ga naar mijn Vader en jullie Vader,
naar mijn God en jullie God.
18Maria Magdalena gaat heen en bericht de leerlingen:
Ik heb de Heer gezien!
En dit heeft Hij gezegd!
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Pasen
Laatste wijziging 20 Apr 2019 13:56:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 20,1-18 [Evangelie] Maria van Magdala, Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie]

Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Kol. 3,1-4 [Epistel]
Joh. 20,1-18 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 477; Colofon