Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag na Trinitatis, 17 juni 2007
Lucas 7,36-50
Inleiding
Liefde als genadegave
Vertaling
36Toen vroeg iemand van de Farizeeërs hem
om met hem te eten,
en hij kwam het huis van de Farizeeër in
en zette zich daar neer.  
37En ziedaar: een vrouw,
die in de stad een zondaar was –
toen zij te weten kwam
dat hij aanlag in het huis van de Farizeeër,
bracht ze een albasten kruik mirre mee,
38ze ging achter bij zijn voeten staan,
huilde
en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken,
met de haren van haar hoofd veegde zij ze af,
ze kuste zijn voeten
en zalfde ze met de mirre.
39Toen de Farizeeër die hem genodigd had er naar keek,
zei hij in zichzelf, hij zei:
Als deze een profeet was,
zou hij wel weten wie en wat voor soort vrouw dit is
die hem aanraakt –
dat ze een zondaar is!”
40En Jezus reageerde, hij zei tegen hem:
Simon, ik heb je iets te zeggen!
Leermeester, zeg het!,
sprak hij.
41Er waren twee schuldenaars bij een zekere geldschieter:
de ene was vijfhonderd denariën schuldig,
de ander vijftig.
42Omdat zij niets hadden om terug te geven,
begenadigde hij hen beiden.
Wie van hen zal hem dus het meest liefhebben?
43Simon reageerde zo, hij zei:
Ik neem aan: degene die hij het meest begenadigd heeft...”
Hij zei tegen hem:
Je hebt juist geoordeeld.
44En hij keerde zich om naar de vrouw
en zei tegen Simon:
Zie je deze vrouw?
Ik ben in jouw huis binnengekomen –
water over de voeten heb je mij niet gegeven;
maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt
en ze met haar haren afgeveegd...
45Een kus heb je mij niet gegeven;
maar zij is vanaf dat ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen...
46Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd;
maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd...
47Om die genadegave, zeg ik jou,
zijn haar zonden vergeven, die vele,
omdat zij veel liefde heeft betoond!    
Maar wie weinig vergeven is, betoont weinig liefde...
48Hij zei tegen haar:
Vergeven zijn jouw zonden!”
49Toen begonnen zij die mee aanlagen in zichzelf te zeggen:
Wie is deze die ook zonden vergeeft?!
50Hij zei tegen de vrouw:
Jouw geloofsvertrouwen heeft je gered!
Ga in vrede!
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 5 Nov 2020 11:45:56
Reacties:
Marianne Storm: enkele opmerkingen bij Lucas 7,36-50 hoe het ook kan: [2007-05-28 06:19:33]


vs 36: "ging aanliggen" ipv "zette zich daar neer":
vs 37 en 39: "zondig" ipv "zondaar", m.a.w. een adj ipv van subst?
vs 38: ipv "en terwijl ze ...stond": hoofdzin van het ptc maken: ze ging achter ... staan, huilde en begon ...
voor "kuste" "ze" aanvullen?
vs 39: bij "zei hij in zichzelf, hij zei": is de herhaling functioneel? de "hij" komt er niet uit, is zeer verbaasd?
vs 40 [en 43] : "Jezus reageerde, hij zei"; "reageren" vind ik aardig; maar zit in "antwoorden" ook niet het aspect van reageren, zou je met "antwoordde" niet kunnen volstaan?
vs 44: "Jij kijkt naar deze vrouw?" waarom is de vraag¬volgorde weggelaten? Kijk jij ...; en waarom "kijken" en niet "zien"; heb je hier een bepaalde bedoeling mee?
vs 48: aanliggen: moet dat niet o.v.t. zijn: "aanlagen"?

harrypals: enkele opmerkingen bij Lucas 7,36-50 hoe het ook kan: [2007-05-31 13:16:45]
een aantal dingen heb ik inmiddels overgenomen, maar niet:
— vs. 36 : 'zette zich daar neer' — onderscheiden van 'katakeimai' in vs. 37
— vss. 37, 39: toch 'zondaar; — het substantief geeft beter aan hoe men deze vrouw vast definieert
— vs. 40 : 'reageren', want er is geen vraag gesteld
— vs. 44 : 'kijken' — in onderscheid met 'eidon' in vs. 39; op grond van nadere raadpleging Bauer (woordenboek) omgewisseld : 'blepein' 'zien' en 'eidon' 'kijken'
Marianne Storm: enkele opmerkingen bij Lucas 7,36-50 [2007-05-28 06:21:45]
vs 36: "ging aanliggen" ipv "zette zich daar neer":
vs 37 en 39: "zondig" ipv "zondaar", m.a.w. een adj ipv van subst?
vs 38: ipv "en terwijl ze ...stond": hoofdzin van het ptc maken: ze ging achter ... staan, huilde en begon ...
voor "kuste" "ze" aanvullen?
vs 39: bij "zei hij in zichzelf, hij zei": is de herhaling functioneel? de "hij" komt er niet uit, is zeer verbaasd?
vs 40 [en 43] : "Jezus reageerde, hij zei"; "reageren" vind ik aardig; maar zit in "antwoorden" ook niet het aspect van reageren, zou je met "antwoordde" niet kunnen volstaan?
vs 44: "Jij kijkt naar deze vrouw?" waarom is de vraag¬volgorde weggelaten? Kijk jij ...; en waarom "kijken" en niet "zien"; heb je hier een bepaalde bedoeling mee?
vs 48: aanliggen: moet dat niet o.v.t. zijn: "aanlagen"?


Andere vertalingen: Luc. 7,36-50 [Evangelie] , Luc. 7,36-50 [Evangelie] Op de zonde volgt genade

2e zondag na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hgl. 4,16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]
Luc. 7,36-50 [Evangelie]
Luc. 8,1-3 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 120; Colofon