aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 9 juni 2019
Joël 3,1-5
Vertaling
1Het zal daarna geschieden:1
Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees:
Uw zonen en dochters zullen profeteren
dromen zullen uw ouden, dromen
de keur van uw jongeren zal visioenen zien.
2En ook over de dienaren en over de dienstmeisjes
zal ik in die dagen mijn geest uitgieten.
3Ik zal signalen aan de hemel en op de aarde geven:
bloed en vuur en rookkolommen
4De zon zal veranderd worden in duister en de maan in bloed,
eer die grote en vreeswekkende dag van JHWH komt.
5Het zal geschieden:
Al wie de naam van JHWH aanroept, zal worden gered.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal uitredding zijn, zoals JHWH zegt,
en onder de overlevenden is degene die door JHWH wordt geroepen.
Noten
1de verzen 1 t/m 5 zijn in (H)SV/NBG genummerd Joël 2,28-32
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij Pinksteren
Laatste wijziging 10 Apr 2019 12:28:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joël 3,1-5 [OT]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 20,19-23 [Evangelie]
Joël 3,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 139; Colofon