aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 26 mei 2019
Joël 2,21-27
Vertaling
21Vrees niet, jij akkerland!
Verheug je en wees blij,
want JHWH heeft grote dingen gedaan.
22Vrees niet, jullie dieren van het veld!
Want de weiden van de woestijn worden groen,
het geboomte zal vrucht1 dragen,
de wijnstok en vijgenboom zullen hun kracht geven.
23En jullie, kinderen van Sion, verheug je en wees blij in JHWH, jullie God
want hij zal jullie geven de regen op de rechte tijd2
en hij zal voor jullie de regenstromen laten neerdalen,
de vroege en de late buien van in het begin.
24En de dorsvloeren zullen vol koren zijn
de persen van most en olie overlopen.
25Zo ik zal ik voor jullie de jaren goedmaken
waarin de sprinkhaan,
de vreetkever, het ongedierte, de rups (alles) opvrat:
mijn grote leger, dat ik onder jullie gezonden had.
26En jullie zullen volop en tot verzadiging eten
en loven de naam van JHWH, jullie God,
die bij jullie wonderbaarlijke dingen heeft gedaan.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
27En jullie zullen weten, dat ik in het midden van Israël ben
en dat ik JHWH jullie God ben
en niemand anders.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
Noten
1Verdient de voorkeur boven ‘zijn vrucht’.
2 de MT biedt ook de mogelijkheid om te vertalen want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Gesenius 18e Auflage en BDB geven hier voor מוֹרָה de vroege regen, die in het voorjaar. De afleiding komt in beide gevallen van het werkwoord יָרָה  dat naast werpen(1) ook in de Hifil wordt vertaald met drenken(2) resp. onderwijzen (3)
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 10 Apr 2019 12:04:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joël 2,21-27 [OT] , Joël 2,21-27 [OT] , Joël 2,21-32 [OT-alt]

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 21,9-27 [Epistel]
Joël 2,21-27 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2195; Colofon