aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 9,28-36 Verheerlijking op de berg
28Het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden,
dat hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam
toen hij de berg besteeg om te aanbidden.
En het geschiedde toen hij bad
dat het uiterlijk van zijn gezicht veranderde
en zijn kleding werd stralend wit.
30En zie, twee mannen spraken met hem,
het waren Mozes en Elia.
31En zij die in heerlijkheid verschenen waren,
spraken over zijn Uittocht1
die hij in Jeruzalem zou vervullen.
32Petrus en die met hem waren
werden door slaap overmand,
maar toen zij volledig wakker waren
zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij hem stonden.
33En het geschiedde, dat,
toen zij van hem scheidden,
Petrus tot Jezus zei:
Meester! Het is goed dat wij hier zijn.
Laten wij drie tenten maken,
één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.
Maar hij wist niet wat hij zei.
34Toen hij dat zei, kwam een wolk,
die hen overschaduwde.
Zij waren bevreesd toen zij daarin gingen.
35En er klonk een stem uit de wolk:
Dit is mijn Zoon, de uitverkorene!
Hoort naar hem!
36En toen de stem geklonken had
bevond Jezus zich alleen.
En zij zwegen,
en berichtten in die dagen niemand iets
van wat zij hadden gezien.
Noten
1Gr. ‘Exodus’

Afdrukken | vertaling door Soeting | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Mar 2019 10:01:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 9,28-36 Mozes en Elia bij Jezus, Luc. 9,28-36
Commentaar: Luc. 9,28-36 Waarover spraken zij, die drie...
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 528; Colofon