aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hebreeën 9,24-28
nu...eens en voorgoed
24Want Christus is niet een heiligdom binnengegaan,
dat met handen gemaakt is,
als afbeelding van de waarachtige dingen,
maar in het hemelse zelf,
om nu openlijk voor het aangezicht van God te verschijnen,
ten gunste van ons.
25Evenmin dat hij telkens weer
een offer voor zichzelf brengt,
zoals de hogepriester,
die jaarlijks het heilige binnengaat
met bloed, dat niet zijn eigen is.
26Immers dan had hij,
vanaf de grondlegging der wereld
ook telkens weer moeten lijden.
Nu is hij echter eenmalig,
bij de voleinding (vereniging) der eeuwen,
verschenen,
tot opheffing van de zonde door zijn offer.
27En overeenkomstig het voor de mensen weggelegd is
eenmalig te sterven én daarna het oordeel,
28zo zal ook Christus,
nadat hij zich eenmalig opgedragen heeft,
om de zonden van velen te hebben weggedragen,
(daarna)voor de tweede maal
zonder zonde gezien worden,
door degenen die hem tot redding verwachten.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 26 Apr 2019 18:56:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 9,23-28
Deze site heeft 245 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 291; Colofon