aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 26 mei 2019
Openbaring 21,9-27
Inleiding
Visioen van het nieuwe Jeruzalem
Vertaling
9En er kwam één van de zeven engelen die de zeven schalen hebben
die waren gevuld met de zeven laatste plagen
en hij sprak tot mij, zeggend:
Kom hierheen,
ik zal je de bruid, de vrouw van het lam tonen.
10En hij voerde mij in de geest naar een grote en steile berg
en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem,
neerdalend uit de hemel, van God,
11dragend de heerlijkheid van God,
haar lichtglans gelijk zeer kostbaar gesteente,
als kristalheldere jaspissteen.
12Zij had een grote en steile muur,
ze had twaalf poorten
en op de poorten: twaalf engelen
en namen waren erop geschreven,
dat zijn die van de twaalf stammen van de kinderen Israëls;
13naar het oosten waren drie poorten
en naar het noorden drie poorten,
en naar het zuiden drie poorten
en naar het westen drie poorten.
14En de muur van de stad had twaalf fundamenten
en daarop twaalf namen
van de twaalf apostelen van het lam.
15En hij die met mij sprak had een gouden meetstok
om de stad op te meten
en haar poorten en haar muur;
16en de stad lag daar in een vierhoek
en haar lengte was even groot als de breedte.
En  hij mat de stad met de stok
over twaalfduizend stadiën,
de lengte en de breedte
en de hoogte van haar waren gelijk.
17En hij mat haar muur,
honderdvierenveertig el naar mensenmaat,
die ook van de engel is.
18En het bouwmateriaal van haar muur was jaspis
en de stad was van zuiver goud
gelijk zuiver kristal.
19De fundamenten van de muur van de stad
waren gemaakt van alle soorten edelsteen:
het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier,
het derde chalcedon, het vierde smaragd,
20het vijfde onyx, het zesde kornalijn,
het zevende chrysoliet, het achtste beryl,
het negende topaas, het tiende chrysopraas,
het elfde hyacint, het twaalfde amethyst.
21En de twaalf poorten waren twaalf parels,
elk van de poorten was uit één parel.
En de straat van de stad was van zuiver goud,
als doorzichtig kristal.
22En een tempel zag ik niet in haar,
want de Heer, God, de albeheerser,
is haar tempel, alsook het lam.
23En de stad heeft de zon niet nodig, noch de maan
om haar te beschijnen,
want de heerlijkheid van God verlicht haar
en haar lamp is het lam.
24En de volkeren wandelen rond in haar licht,
en de koningen der aarde brengen haar hun heerlijkheid.
25En haar poorten worden overdag niet gesloten
want daar zal geen nacht meer zijn.
26En zij zullen de heerlijkheid en de eergeschenken der volkeren
naar haar toe brengen.
27En niet zal er ook maar iets onreins in haar binnenkomen,
noch iemand die een gruwel of bedrog doet,
maar alleen zij die geschreven staan
in het boek des levens van het lam.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 22 May 2019 11:19:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 21,10-27 [Epistel]
Exegeses: Op. 21,1-27 [Commentaar] de nieuwe stad

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 21,9-27 [Epistel]
Joël 2,21-27 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2046; Colofon