aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 19 mei 2019
Openbaring 19,1-9
Vertaling
1Daarna hoorde ik iets als een grote stem van een talrijke schare in de hemel zeggend:
halleluia, de bevrijding en de eer en de sterkte van zijn van onze God,
2want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen;
want Hij heeft de grote hoer geoordeeld
die de aarde verwoestte met haar hoererij
en Hij heeft het bloed van zijn dienaren opgeÃĢist uit haar hand.
3En voor de tweede keer zeiden zij: halleluia!
En haar rook stijgt op tot in de eeuwen der eeuwen.
4En neervielen de vierentwintig oudsten,
en de vier dieren en zij aanbaden God, gezeten op de troon, zeggend:
amen, halleluia.
5En een stem ging uit van de troon:
Looft onze God, alle zijn dienaren
en allen die hem vrezen, de kleinen en de groten.
6En ik hoorde iets als een stem van een talrijke schare
en als een stem van vele wateren
en als een stem van machtige donderslagen:
halleluia, want onze God die het al beheerst
is koning geworden!
7Laten wij ons verheugen en juichen
en laten wij hem de eer geven
want gekomen is de bruiloft van het lam
en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.
8En haar is gegeven zich te kleden in fijn linnen,
blinkend, smetteloos
want het linnen bestaat uit de rechtvaardige daden van de heiligen.
9En hij zegt tegen mij: schrijf, zalig die genodigd zijn
tot de maaltijd van het lam.
En hij zegt tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 13 Apr 2019 18:22:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Exegeses: Op. 19,1-9 [Epistel]

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 19,1-9 [Epistel]
Deut. 6,1-9 [OT]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 52; Colofon