aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 12 mei 2019
Johannes 10,22-30
Inleiding
Jezus de Gezalfde?
Vertaling
22Toen geschiedde het: de Vernieuwingsfeesten1 in Jeruzalem
(het was winter),
23en Jezus ging rond in het heiligdom, in de zuilengang van Salomo.
24Dus omringden de Judeeërs2 hem
en ze zeiden tegen hem:
Tot wanneer laat je onze ziel nog bungelen3 !?
Als jij het bent: de Gezalfde,
zeg het ons dan vrijuit4 !
25Jezus antwoordde hen:
Ik heb het jullie gezegd5
en6 jullie geloven7 niet!
De werken8 die ik doe in de naam van mijn vader,
die getuigen van mij.
26Maar jullie geloven niet,
omdat jullie niet bij mijn schapen9 vandaan komen10 .
27Mijn schapen geven gehoor aan mijn stem,
en ik ken hen
en zij volgen mij,
28en ik geef hen eeuwigheidsleven
en ze gaan niet verloren, tot in eeuwigheid niet11 ,
en nooit12 zal iemand hen roven uit mijn hand!
29Wat mijn vader mij gegeven heeft is groter dan alles,
en niemand kan13 roven14 uit de hand van de vader!
30Ik en de vader15 , wij zijn één…!
Noten
1zo NB
2ik volg hierin de NB
3zo ook NB; NBV en HSV ‘houdt u ons (nog) in het onzekere’; BGT ‘houdt u ons in spanning’
4NB en NBV ‘ronduit’
5NBV voegt ‘al’ toe
6NBV ‘maar’
7is het van betekenis dat er geen object bij staat?
8dit woord ontbreekt in de NBV; de BGT maakt er ‘wonderen’ van
9in de BGT zijn de schapen radicaal verdwenen
10lett.  ‘zijn’; NBV ‘hoort bij’
11NBV ‘nooit’, zo gaat het verband met de vorige regel verloren
12met nadruk, ‘niet’ en ‘iemand’ los van elkaar, i.t.t. in vs. 29
13NB ‘is bij machte’
14zonder object, zo sterk is het; zo ook NB
15heel curieus dat de NBV en de BGT dit omdraaien! willen de vertalers Jezus het beleefde lesje leren dat je niet mag beginnen met ‘ik’?
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 16 Jan 2021 11:27:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,22-30 [Evangelie] , Joh. 10,22-30 [Evangelie] , Joh. 10,22-30 [Evangelie]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 10,22-30 [Epistel]
Num. 27,12-23 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2007; Colofon