aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Pasen, 5 mei 2019
Lucas 24,35-48
Inleiding
te beginnen vanuit Jeruzalem...
Vertaling
35Zij legden1 uit over de dingen op de weg
en hoe hij zich aan hen bekend had gemaakt
in het breken van het brood.
36Terwijl zij daar dan over spraken,
plaatst2   hij zich in hun midden
en zegt tot hen: “Vrede voor jullie”
37Bang3 en angstig4 geworden,
dachten zij een geest5 te aanschouwen6
38 en hij zei tot hen:
“Wat zijn jullie verward7
en waardoor komen overleggingen8 in jullie harten op?
39Ziet mijn handen en mijn voeten: ik ben het zelf.
Raakt9 me aan en ziet dat een geest geen vlees en botten heeft ,
zoals jullie zien10 dat ik heb”
40 Dit zeggend, toonde hij hen de handen en de voeten.
41Terwijl zij het nog niet vertrouwen van blijdschap
en verwondering, zei hij tot hen:
“Hebben jullie iets eetbaars11 hier?”
42Ze gaven zij hem een stuk gebakken12 vis13
43Hij nam het en at14 het op voor hun ogen15 .
44Hij zei tot hen:
“Deze [zijn] mijn woorden die ik sprak tot jullie,
terwijl ik nog bij jullie was,
dat vervuld moet worden alles wat geschreven staat
in de Thora van Mozes en in de profeten en psalmen
over mij ”
45Toen opende16 hij hun verstand17
om de schriften te verstaan18
en hij zei tot hen:
46“Er staat geschreven de gezalfde zal lijden
en opstaan uit de doden op de derde dag19
47en verkondigd zal worden bekering20 in zijn naam
tot vergeving21 van zonden onder alle volken,
te beginnen vanuit Jeruzalem22 .
Noten
1exègeomai — uiteenzetten, vertellen, uitleggen: "zij geven exegese van de exegese die hij op de weg had gegeven" Hemelsoet / Monshouwer
2praesens in aansluiting bij het volgde legei. Zo Oosterhuis / van Heusden
3ptoeoo — schuw, bang, angstig worden, verward raken, verschrikken, cf. vs5; LXX: Ex19: 16 en Dt31: 6
4emphobos — ge— of bevreesd
5pneuma ipv fantasma
6theoreoo — ook inzien, innerlijk. Itt blepoo — zien, kijken, zintuigelijke waarneming. Cf horaoo — zien idzv voor ogen hebben, toezien, letten op
7tarassoo — om— beroeren, ontroeren, verward, verbijsterd zijn
8dialogismos — overweging, gedachte, redenering, denkbeeld
9psèlafaoo — onderzoeken, rond— be-tasten, aanraken
10theoreoo
11broosimos
12optos — gebakken, gebraden, geroosterd
13In Emmaüs was het brood
14nemen en eten
15enoopion
16dianoigoo
17noun; Vul.:sensus
18sunièmi
19cf. Hos6: 2
20metanoia
21afèsis
22cf. Act2: 7
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 3e van Pasen
Laatste wijziging 13 Apr 2019 12:46:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

3e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Jer. 32,36-41 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 589; Colofon