aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Witte Donderdag | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 20 april 2019
Lucas 24,1-11
Vertaling
1  Op de eerste [dag] van de week,
vroeg in de ochtendschemering,
gingen ze naar het graf
met de specerijen die ze hadden klaargemaakt.

2  Ze vonden de steen
weggewenteld van het graf;

3  ze gingen erin
en vonden het lichaam van de Here Jezus niet.

4 En het geschiedde
toen ze hierover in verlegenheid waren,
dat twee mannen bij hen kwamen staan
in stralende kleding;

5  en bang geworden
bogen ze hun aangezicht ter aarde;
die zeiden tegen hen:
Waarom zoeken jullie de levende
bij de doden?

6  Hij is hier niet, maar hij is opgewekt;
denk aan wat hij tegen jullie zei
toen hij nog in Galilea was:

7  dat de mensenzoon moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.

8  En zij herinnerden zich zijn woorden.

9  Ze keerden terug van het graf
en berichtten dat alles aan de elf
en aan al de overigen.

10 Het waren Maria Magdalena,
Johanna, Maria van Jakobus
plus de overige [vrouwen] die bij hen waren;
ze zeiden dat tegen de apostelen,

11 en die woorden schenen hen kletspraat toe
en ze geloofden hen niet.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Paasnacht
Laatste wijziging 13 Mar 2019 14:09:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie] Niet in het graf van voorbij!

Paasnacht - paars of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 167; Colofon