aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 19 april 2019
Hebreeën 9,11-15
Christus de eenmalige hogepriester
Inleiding
Ik heb o.a. gebruik gemaakt van de parafrase door Willem Barnard in 'Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie', blz. 101. Ik heb de uitleggende bijstellingen van de schrijver aan de Hebreeen in laten springen, zodat de hoofdlijn eruit springt.
Vertaling
11Maar toen Christus kwam1
— als hogepriester van al het goede dat op komst is2
(door de grotere en volmaaktere3 tent heen
die niet met de hand gemaakt is
— dat wil zeggen4 : niet van deze schepping —) —
12toen is hij er binnengegaan,
niet door5 het bloed van bokken en kalveren
maar door zijn eigen bloed,
eenmalig6 ,
het heilige7 binnen,
en zo vond8 hij eeuwige verlossing.
13Want als het bloed van bokken en stieren
en de as van een koe waarmee de ontwijden9 besprenkeld worden
hen heiligt
en leidt tot de zuivering van het ‘vlees’10 ,
14hoeveel te meer zal dan het bloed van de11 Christus
die door12 de13 eeuwige Geest zichzelf onberispelijk offerde14 aan God15 ,
ons geweten zuiveren van dode werken16 ,
zodat we de levende God kunnen dienen!
15En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond —
er is een dood geschied17
tot verlossing18 van de overtredingen bij19 het eerste verbond,
zodat de geroepenen de belofte ontvangen:
een eeuwig erfdeel.
Noten
1NBV ‘is aangetreden’
2‘dat ons is toebedacht’ (NBV) is meer dan de grondtekst zegt
3zo NB en NBV
4ontbreekt in NBV
5de NBV heeft 2 x ‘met’, is minder lijfelijk
6Barnard ‘eens voor al’, NBV ‘voor eens en altijd’, NB ‘eens en voorgoed’; ‘eenmalig’ beschouw ik als de meest directe en minst ingevulde vertaling
7de NBV haalt de aardsheid weg door uit het niets toe te voegen ‘hemelse’
8zo NB, anderen ‘verwierf’
9zo NB; de NBV voegt ‘het lichaam’ in, als verwijzing naar ‘het vlees’ uit het vervolg?
10aanhalingstekens van Barnard, die daaraan voorafgaand parafraseert ‘ons gewone menselijke bestel’
11niet bij Barnard en de NBV
12NBV immateriëler ‘dankzij’
13zo Barnard
14NBV ‘heeft kunnen opdragen als offer’
15‘aan God’ ontbreekt in NBV
16NBV ‘daden die tot de dood leiden’
17zo NB
18de NBV voegt hier ‘ons’ in, is beperkend
19NBV ‘tegen’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 7 Dec 2020 11:47:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 9,11-15 [Epistel] , Heb. 9,11-15 [Epistel] Wat ten goede geworden is...

Goede Vrijdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 9,11-15 [Epistel]
Ex. 12,21-28 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon