aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 7 april 2019
Filippenzen 3,7-14
Inleiding
Paulus' winst en verliesrekening
Vertaling
7(Maar) Wat voor mij winst1 was,
dat acht2 ik door Christus als schade3 .
8Sterker nog4 ik acht alles als schade
doordat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer,
dat overtreft5 ,
door wie dat alles tot schade is geworden6
en ik vind het vuilnis7 ,
opdat ik Christus win8
9en in hem gevonden word
niet met mijn eigen gerechtigheid, uit een wet,
maar met die door het geloof in9 Christus,:
de gerechtheid uit God vanwege het geloof.
10Om hem te kennen
en de kracht van zijn opstanding
en de gemeenschap10 met zijn lijden11 ,
doordat ik, gelijkvormig word12 aan zijn dood,
11om mogelijk de opstanding uit de doden te bereiken13 .
12Niet dat ik die al verkregen14 heb,
of al volkomen15 ben,
maar ik jaag16 ernaar om die ook te grijpen
omdat ik ook gegrepen ben door Christus (Jezus).
13Broeders, ik denk zelf niet dat ik die gegrepen heb,
maar één ding:
terwijl ik vergeet17 wat voorbij is,
en ik jaag18   naar wat voor mij ligt,
14streef19 ik naar het doel20 ,
naar de prijs21 van de roeping22 van boven
van God, in Christus Jezus.
Noten
1kerdos — winst, voordeel, nut
2hègeomai — leiden, aanvoeren, menen, geloven, achten
3zèmia — schade, nadeel, verlies
4menounge — zeker, in tegendeel; NB sterker nog
5uperecho — uitsteken, opkomen, te boven gaan, overtreffen
6zèmioo
7skubalon — < kusi balein — de honden toewerpen > alles wat weggegooid wordt, afval, mest, uitwerpselen, vuilnis
8kerdaino
9van?
10koinonia
11pathèma
12summorfizomai
13katantao — (aan)komen, bereiken
14lambano
15teleioo
16diookoo
17epilanthanomai — vergeten,m zich niet bekommeren, verzuimen, niet aan denken
18epekteinomai — spannen, zich uitstrekken naar, jagen naar
19diookoo — voortdrijven, achtervolgen, nagen, streven / nalopen
20skopos
21brabeion — kampprijs, heersersstaf
22klèsis
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 4 Mar 2019 12:58:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 3,1-16 [NT-alt]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Fil. 3,7-14 [Epistel]
Jes. 58,7-10 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 59; Colofon