aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 24 maart 2019
Romeinen 5,1-11
Inleiding
Gerechtvaardigd, en meer
Vertaling
1Gerechtvaardigd dus door geloof1
hebben wij vrede bij God
door onze heer Jezus Christus
2door wie wij ook toegang hebben gekregen
tot die genade waarin we staan,
en [samen] roemen wij in hoop
op de glorie van God.
3En dat niet alleen,
maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetend dat de verdrukking volharding uitwerkt,
4en volharding standvastigheid
en standvastigheid hoop.
5De hoop nu beschaamt niet,
omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten
door heilige geest die ons gegeven is,
6zo waar als Christus, toen wij zwak waren,
op de juiste tijd voor goddelozen is gestorven.
7Want niet makkelijk zal iemand
voor een rechtvaardige sterven;
— voor een die goed is zal iemand misschien durven sterven –
8maar God betoont zijn eigen liefde aan ons,
omdat, toen we nog zondaars waren,
Christus voor ons is gestorven.
9Hoeveel te meer zullen wij dan,
gerechtvaardigd in zijn bloed,
door hem gered worden van de toorn.
10Want als wij, terwijl we vijanden waren,
met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
hoeveel te meer zullen wij, verzoend,
gered worden in zijn leven.
11En dat niet alleen,
maar ook roemen wij in God
door onze heer Jezus Christus
door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen.
Noten
1eigenlijk: vertrouwen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 16 Feb 2019 11:50:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 5,6-11 [Epistel]

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Rom. 5,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 961; Colofon