aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 5,1-11
Gerechtvaardigd, en meer
1Gerechtvaardigd dus door geloof1
hebben wij vrede bij God
door onze heer Jezus Christus
2door wie wij ook toegang hebben gekregen
tot die genade waarin we staan,
en [samen] roemen wij in hoop
op de glorie van God.
3En dat niet alleen,
maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetend dat de verdrukking volharding uitwerkt,
4en volharding standvastigheid
en standvastigheid hoop.
5De hoop nu beschaamt niet,
omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten
door heilige geest die ons gegeven is,
6zo waar als Christus, toen wij zwak waren,
op de juiste tijd voor goddelozen is gestorven.
7Want niet makkelijk zal iemand
voor een rechtvaardige sterven;
— voor een die goed is zal iemand misschien durven sterven –
8maar God betoont zijn eigen liefde aan ons,
omdat, toen we nog zondaars waren,
Christus voor ons is gestorven.
9Hoeveel te meer zullen wij dan,
gerechtvaardigd in zijn bloed,
door hem gered worden van de toorn.
10Want als wij, terwijl we vijanden waren,
met God zijn verzoend
door de dood van zijn zoon,
hoeveel te meer zullen wij, verzoend,
gered worden in zijn leven.
11En dat niet alleen,
maar ook roemen wij in God
door onze heer Jezus Christus
door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen.
Noten
1eigenlijk: vertrouwen

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 16 Feb 2019 11:50:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 461; Colofon