aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 24 maart 2019
Lucas 13,1-9
Inleiding
Lucas 13, 1-91
Noten
1in 2007 heeft Marianne Storm op deze site een vertaling gepubliceerd, die nog beschikbaar is; ik neem daarom de vrijheid om nu een wat een vrijere vertaling te publiceren, met gebruikmaking van de genoemde vertaling en de kanttekeningen daarbij
Vertaling
1Juist op dat moment1 waren daar ook sommigen
die hem berichtten over de Galileeërs:
Pilatus had hun bloed vermengd met hun offers!
2In reactie zei hij tegen hen:
Denken jullie
dat deze Galileeërs zondaars geworden zijn2
meer dan alle andere Galileeërs,
dat ze dit hebben geleden3 ?
3Nee, zeg ik jullie –
maar als jullie niet omkeren
zullen jullie allemaal op dezelfde manier omkomen!
4Of die achttien
op wie de toren bij Siloam is gevallen
en hen gedood heeft –
denken jullie dat zij schuldigen waren,
meer dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen?
5Nee, zeg ik jullie –
maar als jullie niet omkeren
zullen jullie allemaal net zo omkomen!4
6En hij sprak deze gelijkenis:
Iemand had een vijgenboom,
geplant in zijn wijngaard,
en hij kwam om daaraan vrucht te zoeken5
en hij vond die niet.
7Hij zei tegen de wijngaardenier:
Zie, nu kom ik na drie jaren6
om vrucht te zoeken aan deze vijgenboom,
en ik vind die niet.
Hak haar dus maar om –
waarom zou zij ook het land7 werkeloos laten8 ?
8Maar hij reageerde zo, hij zegt tegen hem:
Heer,
laat haar ook dit jaar nog,
zolang9 zal ik eromheen spitten
en er mest bij werpen
9en als ze dan vrucht voortbrengt in het komende jaar...10 ;
maar zo niet,
dan zult u11 haar omhakken.
Noten
1sluit aan bij de geladen woorden van Jezus in h. 12
2Hemelsoet/Monshouwer vertalen ‘de geschiedenis ingaan’ – het is inderdaad opvallend dat hier niet maar gewoon een vorm van ‘eimi’ staat, maar van ‘ginomai’
3de NBV vertaalt hier ‘ondergaan’, alle andere keren vertaalt de NBV bij Lucas ‘paschoo’ met ‘lijden’ – maar dan slaat het op Jezus / de Messias; is dat toevallig
4jammer dat de NBV de (bijna-)parallel tussen 3 en 5 niet respecteert
5niet ‘kijken’ (NBV), maar vertaling van Hebr. ‘p-q-d’, ‘inspecteren’
6Bert Aalbers (bericht op deze site in 2007) wees er terecht op dat hier niet toegevoegd moet worden ‘al’, zoals bijna alle Nederlandse vertalingen doen – pas na 3 jaar mag er vrucht verwacht worden
7niet grond (zoals Marianne Storm en vele andere vertalingen; de verwijzing naar het land als de goede aarde die gezocht wordt in Kanaän en dat met Israel mee werkt mag niet uitgesloten worden
8de letterlijke betekenis kan hier heel goed, geeft precies de zin aan waartoe het land ‘dient’
9klinkt te weinig door in de meeste vertalingen
10prachtig deze hoopvolle open mogelijkheid met ‘als’
11hier i.t.t. tot vs. 7 een futurum
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 20 Mar 2019 09:24:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] vruchten van omkeer gezocht...

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Rom. 5,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 99; Colofon