aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis of Drie-eenheid, 3 juni 2007
Johannes 3,1-16
Vertaling
1Er was iemand uit de Farizeeën, Nikodemus geheten,
een voorman der Joden.
2Deze kwam in de nacht naar hem toe,
en zei tegen hem:
rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar,
want niemand kan die tekenen doen, die u doet,
als God niet met hem is.
3Jezus antwoordde en zei tegen hem:
voorwaar, voorwaar ik zeg u:
als iemand niet van bovenaf geboren wordt
kan deze het Koninkrijk van God niet zien.
4Zegt Nikodemus tegen hem:
hoe kan iemand geboren worden,
terwijl die oud is?
Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan
en geboren worden?
5Jezus antwoordde:
voorwaar, voorwaar ik zeg u:
als iemand niet geboren wordt uit water en geest
kan deze het Koninkrijk van God niet binnengaan.
6Wat geboren is uit het vlees is vlees,
maar wat geboren is uit de geest is geest.
7Verbaas u niet dat ik u gezegd heb:
u moet van boven af geboren worden.
8De geest waait waarheen hij wil
en je hoort zijn stem,
maar je weet niet vanwaar hij komt
en waarheen hij gaat.
Zo is ieder die geboren is uit de geest.
9Nikodemus antwoordde en zei tegen hem:
hoe kan dat gebeuren?
10Jezus antwoordde en zei tegen hem:
u bent de leraar van Israël en dat weet u niet?
11Voorwaar, voorwaar ik zeg u:
wat wij weten, dat spreken wij uit
en wat wij gezien hebben,
daarvan getuigen wij,
maar u neemt ons getuigenis niet aan.
12Als ik u van de dingen op aarde spreek
en u gelooft het niet,
hoe zult u dan geloven
wanneer ik zou spreken over de dingen van de hemel?
13Maar niemand is opgegaan naar de hemel,
behalve degene die van de hemel is afgedaald:
de mensenzoon.
14En zoals Mozes de slang omhoog stak in de woestijn,
zo moet ook de mensenzoon omhoog gestoken worden,
15opdat ieder die op hem vertrouwt
het leven van de Eeuwige zal hebben.
16Want zo heeft God de wereld liefgehad,
dat hij zijn zoon,
zijn eniggeborene,
heeft gegeven,
opdat ieder die gelooft in hem
niet te gronde gaat,
maar het leven van de Eeuwige heeft.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Trinitatis of Drie-eenheid
Laatste wijziging 26 May 2007 20:38:31
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen bij de vertaling [2007-05-23 08:28:47]
1, 4 : 'iemand' — Johannes schrijft 'anthropos' — heeft dat een bedoeling? is dat iets anders dan 'iemand'? ik zou Johannes recht doen en 'mens' vertalen
1 : ik zou 'naam' laten klinken
2, 3 , 5 : ik zou de parallellie van 3 x 'ean me' laten klinken, heel letterlijk: 'als niet'; zo wordt ook duidelijk dat Jezus in vs. 3 een precies antwoord geeft door aan te sluiten bij de bewoordingen van Nicodemus
3 : gewoon 'van bovenaf', prima, roept de verbazing op wat dat mag zijn
6 t/m 8 zou net als vs. moeten inspringen
6, 13 : 2x vertaal je een tegenstelling: 'maar', terwijl er beide keren 'kai' staat; het kan soms wel, lijkt me, maar het is me iets te veel interpretatie
7b, 11 e, 12 : daar heb je het griekse meervoud ook met 'u' vertaald, terwijl Jezus het hier over de groep heeft waar Nicodemus bij hoort; lastig te vertalen, want ik begrijp je aversie tegen 'jullie'; toch lijkt het me wel nodig om onderscheid te maken
12 : 'eipon' en 'pisteuete' : ik zou gewoon tegenwoordige tijd vertalen; 'ean eipo' is coniunctivus : 'wanneer ik zou spreken'
15 : 'vertrouwen' helemaal mee eens
15, 16 : 'het leven van de Eeuwige' : ik werd getroffen door de frisse en verrassende vertaling, die een goede kijk geeft op wat 'eeuwig leven' is; toch aarzel ik: is dit al niet teveel uitleg? wat zou je vinden van 'eeuwigheidsleven'?  
jaap goorhuis: reactie op de opmerkingen van Harry Pals [2007-05-25 14:22:12]
1,4=ik laat 'iemand' liever staan. Voor mijn gevoel is dit hier toch de juiste vertaling.
6,13=ik aarzel. Zoals ik de tekst aanvoel is er toch een adversatieve bedoeling.
7b,11e,12=ook hier aarzeling. In het Nederlands is het inderdaad niet te zien of het om een meervoud gaat of niet. Maar 'jullie'lijkt me niet goed. Dat geeft toch de verhoudingen niet weer? Dacht ik zo.
15,16=Tja, of dit teveel uitleg is weet ik ook niet. Ik denk simpelweg dat Johannes dit bedoelt. 'Eeuwigheidsleven' is ook wel aardig, maar toch ook interpreterend?

Je overige opmerkingen heb ik verwerkt in de tekst.

Laat je nog opnieuw van je horen?
Ik wil me graag laten overtuigen.
harrypals: reactie op de opmerkingen van Harry Pals [2007-06-01 07:46:56]
reactie op de reactie van Jaap Goorhuis
3 punten:
— 'maar' in de vertaling van vss. 6 en 13 : je zou er wel een tegenstelling in kunnen horen, ik heb ook wel die neiging, maar moet ik me daarin niet laten corrigeren door de tekst, die gewoon 'kai' zegt? laat juist staan wat vragen oproept, en ga niet 'op je gevoel af', zou ik zeggen; bovendien: in vs. 8 heeft Johannes wel een tegenstelling aangeduid, met 'alla';
— meervoud : waarom zou 'jullie' de verhoudingen niet goed weergeven? in onze steeds informeler wordende omgangstaal is dit steeds meer normaal aan het worden, om ook een grote groep jou onbekenden met 'jullie' aan te spreken; laten we daar gebruik van maken om de verschillen die de tekst aangeeft weer te geven; het meervoud zet de schijnwerper op meer dan Nikodemus, op de groep Judese leidslieden waar hij bij hoort — met hen is Jezus hier in gesprek;
— 'het leven van de Eeuwige'(15, 16) : ook mijn suggestie 'eeuwigheidsleven' is interpretatie, daar ontkomen we niet aan; het ligt m.i. wel dichter bij het Grieks, dichter bij het adjectief 'eeuwig', en het maakt toch net even het verschil met het stukgesleten en misverstane 'eeuwige leven'; jouw vertaling vind ik uitleg, maar wel goede, heilzame uitleg!
wimvanbeek: begin lezing [2007-06-01 14:21:34]
De NBV begint de lezing bij 2:23. Het is Pasen! Daarmee krijgt dit gesprek in de nacht een nadrukkelijke context. Ik zou aanraden de lezing daar dan ook te beginnen.
Ik weet niet of de traditie van de vragen van het kind aan de Seidertafel toen al gewoonte was, maar in ieder geval geeft de associatie daarmee het vragen van Nikodemus een extra dimensie.

Wim van Beek, Bodegraven/Woerden

harrypals: begin lezing [2007-06-04 09:39:07]
helemaal mee eens — ik ben ook altijd begonnen bij 2 : 23, dat gedeelte hoort erbij

Andere vertalingen: Joh. 3,1-16 [Evangelie] , Joh. 3,1-21 [Evangelie] deel krijgen aan het koningschap van God, Joh. 3,1-16 [Evangelie]

Trinitatis of Drie-eenheid - rood of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 3,1-16 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 957; Colofon