aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 13 maart 2019
Lucas 11,1-13
Inleiding
Hoeveel te meer...
Vertaling
1Het gebeurde,
terwijl hij op een bepaalde plaats in gebed was,
dat, toen hij ophield,
iemand van zijn leerlingen tot hem sprak:
Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft.
Hij sprak tot hen:
2wanneer jullie bidden, zegt dan:
Vader,
geheiligd worde Uw Naam,
kome Uw Koninkrijk,
3ons brood om te bestaan,
geef het ons van dag tot dag,
4en vergeef ons onze zonden
ook zelf vergeven wij immers,
allen die ons schuldig zijn.
En geef ons niet over aan verzoeking.

5En hij zei tot hen:
wie onder jullie zal een vriend hebben,
en te middernacht tot hem gaan
en tot hem zeggen:
vriend, verschaf mij drie broden,
6want een vriend van me is van een reis tot mij gekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten,
7en degene die binnen is zal dan ten antwoord zeggen:
val mij toch niet lastig,
de deur is reeds gesloten,
mijn kinderen en ik zijn al op bed,
ik kan niet opstaan om ze je te geven?
8Ik zeg jullie,
ook al zal hij niet opstaan en ze geven
omdat het zijn vriend is,
omdat hij door zijn onbeschaamdheid gewekt is,
zal hij hem geven, zoveel hij behoeft.

9Ook ik zeg jullie:
vraag en jullie zal gegeven worden,
10zoek en je zult vinden,
klop en jullie wordt opengedaan.
Want ieder die vraagt, ontvangt,
wie zoekt, vindt,
en wie klopt wordt opengedaan.
11Of is er onder jullie een vader,
wiens zoon om een vis vraagt,
die hem in plaats van een vis een slang zal geven,
12of op de vraag om een ei een schorpioen zal aanbieden?
13Indien dan jullie — met boosheden behept —,
goede gaven aan jullie kinderen weten te geven,
hoeveel te meer zal de Vader uit de hemel,
de heilige Geest geven aan die Hem vragen?
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Biddag
Laatste wijziging 19 Mar 2019 15:33:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leer ons bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] Leren bidden, Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie] , Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kron. 1,7-13 [OT]
Luc. 11,1-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 134; Colofon