aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e na Epifanie, 24 februari 2019
1 Korintiërs 15,35-49
Inleiding
Aards en hemels, onlosmakelijk verbonden
Vertaling
35Maar zal iemand zeggen:
Hoe zullen de doden ontwaken?
Met wat voor lichaam komen zij?
36Dwaas! Wat je zelf zaait
wordt niet levend gemaakt
als het niet sterft;
37en wat je zaait
is niet het lichaam dat het zal worden, dat je zaait
maar een naakte korrel
bij voorbeeld van tarwe of een andere soort.
38En God geeft er een lichaam aan,
zoals hij dat gewild heeft,
ja aan ieder zaad zijn eigen lichaam.
39Niet alle vlees is hetzelfde vlees
maar dat van mensen is anders
dan het vlees van dieren,
en het vlees van vogels is anders
dan dat van vissen.
40Ook zijn er hemelse lichamen
en aardse lichamen;
maar de glorie1 van de hemelse
is anders dan die van de aardse.
41Anders is de glorie van de zon,
en anders de glorie van de maan,
weer anders de glorie van de sterren;
want ster verschilt van ster in glorie.
42Zo ook de opstanding van de doden2 :
er wordt gezaaid in vergankelijkheid
er wordt ontwaakt in onvergankelijkheid;
43er wordt gezaaid in on-eer
er wordt ontwaakt in glorie;
er wordt gezaaid in zwakheid
en ontwaakt in kracht;
44er wordt een bezield lichaam gezaaid
en een geestelijk lichaam ontwaakt.
45Zo is er ook geschreven:
De eerste mens Adam
werd een levende ziel3 ,
de laatste Adam
een levengevende geest.
46Maar niet het geestelijke is eerst,
doch het bezielde (aardse),
daarna het geestelijke.
47De eerste mens is uit de aarde, aards,
de tweede mens is uit de hemel.
48Zoals de aardse4 is, zo zijn de aardsen
en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen;
49en zoals wij het beeld van de aardse gedragen hebben
zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen.
Noten
1te vergelijken met het Hebr. kabod, gewicht, zwaarte, glorie
2wijst terug naar vs. 35: hoe zullen de doden ontwaken?
3Zie Gen. 2: 7
4nl. mens
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 7e na Epifanie
Laatste wijziging 11 Feb 2019 17:25:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,35-38 [Epistel] , 1Kor. 15,45-49 [Epistel]

7e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 8,3-8 [OT-alt]
Est. 9,1-23 [OT-alt]
1Kor. 15,35-49 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon