aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 17 februari 2019
1 Korintiërs 15,12-20
Vertaling
12Als nu Christus1 verkondigd2 wordt
als uit de dood opgewekte3 ,
op grond waarvan4 verkondigen sommigen van jullie
dat er geen opstandig uit de dood is?
13Als ‘opstanding uit de dood’ niet bestaat,
dan werd ook Christus niet opgewekt5 .
14En als Christus niet werd opgewekt
dan6 is onze verkondiging inhoudsloos7
tevergeefs8 is ook jullie geloof;
15Wij worden dan ook ontmaskerd9 als valse getuigen10 van God,
want we getuigen tegen God in dat Hij Christus heeft opgewekt,
Die Hij niet heeft opgewekt,
indien het waar is dat de doden niet worden opgewekt.
16Want indien doden niet opgewekt worden,
dan werd ook Christus niet opgewekt,
17en indien Christus niet werd opgewekt,
vruchteloos11 is jullie geloof:
jullie zijn nog steeds12 in je zonden.
18Dan13 zijn ook de ontslapenen in Christus verloren.
19Als in dit leven alleen onze hoop op Christus is,
zijn wij de meest betreurenswaardige van alle mensen.
20Maar nu: Christus is opgewekt uit de dood,
als de eerste14 van de ontslapenen15 .
Noten
1Hoe ga je hier vertalen? Zo staat het er letterlijk. Christus is het onderwerp in dit stukje van de tekst, het werkwoord staat in een passieve vorm: Christus wordt verkondigd. Ook de English Standard Version / Luther (revisie 2017) vertaalt zo.
2gepreekt
3Werkwoord in het participium.
4πῶς hoe, waarmee/waardoor
5Perfectum passivum indicatief
6ἄρα, een logische verbinding
7κενός leeg, ijdel, loos, tevergeefs. Voor mij de keuze: inhoudsloos.
8opnieuw κενός
9εὑρίσκω, vinden, hier in tegenwoordige tijd, passief. ‘Wij worden gevonden als’ is dan een beetje vreemd Nederlands; daarom mijn keuze voor het zeer vrije ‘ontmaskerd’, maar dat sluit aan bij dat „wij worden gevonden”.
10De letterlijke betekenis van ψευδόμαρτυς.
11μάταιος nutteloos, leeg, vruchteloos. In de LXX is μάταιος de vertaling voor wat wij als ijdelheid, uitgeademde lucht lezen in Prediker.
12ἔτι, nog, toch
13Opnieuw ἄρα
14ἀπαρχή eerste/eerste fruit (dat geplukt werd)/eersteling.
15Participium passief.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 21 Jan 2019 16:31:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,12-19 [Epistel] , 1Kor. 15,20-28 [Epistel] God alles in allen, 1Kor. 15,12-20 [Epistel]

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 7,1-10 [OT-alt]
Est. 8,1-2 [OT-alt]
Jer. 17,5-10 [OT]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 791; Colofon