aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 12 juni 2022
Spreuken 8,22-31
Vertaling
22JHWH heeft mij gesticht
als begin van zijn weg
als voorste onder zijn werken van weleer.
23Van eeuwigheid her werd ik gewijd
van het begin af
van de voortijden der aarde af.

24Toen er nog geen oervloeden waren
werd ik voortgebracht.
Toen er nog geen bronnen waren
zwaar van water
25eer de bergen waren ingelaten
voordat de heuvels er waren
werd ik voortgebracht
26toen hij de aarde nog niet gemaakt had
de buitengebieden
het begin van de stoflaag van het vasteland.

27Toen hij de hemel neerzette
was ik daar.
Toen hij vastdreef de gewelfrand over de oervloed
28toen hij bevestigde het zwerk daarboven
toen krachtig werden de bronwellen van de oer
29toen hij paal en perk stelde aan de zee
zodat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden
toen hij vastdreef de grondslagen van de aarde —
30was ik naast hem een vertrouweling1
was ik tot plezier dag na dag
dartelend voor zijn aangezicht te allen tijde
31dartelend op het vasteland van zijn aarde
en mijn plezier gold de mensenkinderen.
Noten
1Ev. troetelkind
Afdrukken | vertaling door kad | bij Trinitatis
Laatste wijziging 8 Dec 2015 09:55:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Spr. 8,22-31 [OT] , Spr. 8,22-31 [OT] , Spr. 8,22-31 [OT] , Spr. 8,22-31 [OT]

Trinitatis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Spr. 8,22-31 [OT]
Op. 4,1-11 [Epistel]
Ruth 3,1-18 [rector]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon