aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 17,5-10
5Zo zegt JHWH:
Vervloekt is degene die vertrouwt op de mens
die spieren1 tot zijn kracht stelt
en wiens hart afwijkt van JHWH.
6Hij zal zijn als een kale struik2 in de steppe
die niet merkt dat er iets goeds komt
maar woont in dorre woestijn
onvruchtbaar land, waar niemand verblijft houdt.
7Gezegend is degene die vertrouwt op JHWH:
JHWH is zijn vertrouwensbasis.
8Hij zal zijn als een boom geplant aan het water
die zijn wortels uitslaat naar een waterstroom
en niet merkt dat er hitte komt;
zijn loof zal sappig blijven
in een jaar van droogte is hij niet bezorgd
en houdt niet op vrucht te dragen.


9Bedrieglijk is het hart boven alles
Rampzalig3 is het, wie zal het kennen?
10Ik, JHWH, ben iemand die4 het hart onderzoekt
de nieren beproeft
en dat om aan ieder te geven naar zijn wegen
naar het resultaat van zijn daden.
Noten
1Lett. vlees; is m.i. niet meer houdbaar. Tegelijk is het ook meer dan spierkracht, parafrase ‘wie zich op grond van zijn lichaamskracht sterk voelt’ (Evert v.d. Berg). Maar ‘Schepsel’ (Willibrord) is al behoorlijk ver van de tekst, om niet te spreken van ‘(zijn heil zoekt bij) wie sterven moeten’ (Groot Nieuws).
2hendiadys: vgl. Ps. 102,18 voor een homoniem dat etymologisch verwant kan zijn. Met dank aan Willibrordvert. Let op klankovereen-komst met volgende woord, steppe.
3Een crux. Het woord komt weinig voor, spec. in Jer., (15,18; 17,16; 30,12) en moet iets als ongeneeslijk / rampzalig betekenen. HALOT wil no’asj lezen, een nif. van j-a-sj, wanhopen. Er valt ook te denken aan ‘enosj, mens(je): is vertaling ‘en de mens, wie zal hem kennen?’ eigenlijk onmogelijk?
4poging om het duratieve van het participium aan te geven.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2018 16:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 17,5-10 Vertrouw niet op een mens, Jer. 17,5-10 , Jer. 17,5-26
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 239; Colofon