aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 17 februari 2019
Ester 8,1-2
Vertaling
1Op die dag gaf koning Ahasveros aan koningin Ester
het huis1 van Haman die de Joden in het nauw had gebracht.
En Mordechai kreeg persoonlijk toegang tot de koning,
want Ester had verteld wie hij voor haar was.
2De koning deed zijn zegelring af,
die hij van Haman had laten afnemen,
en gaf die aan Mordechai.
En Ester stelde Mordechai aan over het huis van Haman.
Noten
1Gaat het hier wellicht over het 'ministerie' van Haman? Hij was tenslotte de eerste man na Ahasveros.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2018 16:07:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 8,1-17 [OT-alt] Een nieuwe wet voor de Joden

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 7,1-10 [OT-alt]
Est. 8,1-2 [OT-alt]
Jer. 17,5-10 [OT]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2143; Colofon