aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Ester 8,1-2
1Op die dag gaf koning Ahasveros aan koningin Ester
het huis1 van Haman die de Joden in het nauw had gebracht.
En Mordechai kreeg persoonlijk toegang tot de koning,
want Ester had verteld wie hij voor haar was.
2De koning deed zijn zegelring af,
die hij van Haman had laten afnemen,
en gaf die aan Mordechai.
En Ester stelde Mordechai aan over het huis van Haman.
Noten
1Gaat het hier wellicht over het 'ministerie' van Haman? Hij was tenslotte de eerste man na Ahasveros.

Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2018 16:07:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 8,1-17 Een nieuwe wet voor de Joden
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 457; Colofon