aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 17 februari 2019
Ester 7,1-10
Tweede feestmaal van Ester
Inleiding
Hier vindt de ontknoping plaats. Opnieuw biedt de koning Ester zijn halve koninkrijk. Dan zwijgt zij niet langer en ontmaskert de boosdoener. Haman 'valt' voor de koningin en hij wordt ter dood gebracht. Maar om een misdaad die hij niet had begaan.
Vertaling
1De koning kwam, samen met Haman
om bij Ester, de koningin, te drinken.
2De koning zei tot Ester
ook op die tweede dag bij het drinken van de wijn:
Wat is je wens koningin Ester?
Het zal je gegeven worden.
Wat is je verzoek?
Al was het de helft van het koninkrijk —
het zal ingewilligd worden.
3Ester, de koningin, antwoordde
ze zei:
Als ik genegenheid gevonden heb in de ogen van de koning
en als het de koning goeddunkt,
dan wordt mij mijn leven geschonken op mijn wens
en mijn volk op mijn verzoek.
4Voorwaar, wij zijn verkocht, ik en mijn volk,
om [ons] uit te roeien, te doden en te verdelgen.
Als wij verkocht waren als dienaren en dienstmaagden,
ik zou gezwegen hebben.
Voorwaar, dat is geen benauwenis
waarmee men de koning hoort lastig te vallen.
5Toen zei koning Ahasveros,
hij zei tot Ester, de koningin:
Wie is het en waar is hij
wiens hart er vol van is zóiets te doen!
6Ester zei:
een man van benauwenis, een vijand,
Haman de booswicht, die is het!
En Haman werd door schrik bevangen
voor de koning en de koningin.
7De koning stond op in zijn woede,
weg van het wijndrinken, naar de paleistuin.
8Maar Haman bleef staan
om zijn leven te smeken van Ester, de koningin.
Voorwaar, hij zag, dat wat de koning betreft,
het kwaad over hem al besloten was.
8Toen de koning uit de paleistuin terugkeerde
naar het huis waar de wijn gedronken wordt,
was Haman neergevallen op het rustbed waarop Ester lag.
En de koning zei:
Ook nog de koningin verkrachten in mijn eigen huis...!
Dit woord was [nauwelijks] de mond van de koning uit
of men bedekte het gezicht van Haman.
9Charbona,
een van de hovelingen die de koning persoonlijk dienden, zei:
Bovendien, zie: de paal,
die Haman heeft opgericht voor Mordechai
— die ten goede had gesproken met betrekking tot de koning —
staat bij het huis van Haman, vijftig el hoog.
De koning zei:
Hang hem eraan op.
10Men hing Haman aan de paal
die hij voor Mordechai had klaargezet.
Toen bedaarde de woede van de koning.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2018 16:01:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 7,1-10 [OT-alt] Tweede feestmaal van Ester

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 7,1-10 [OT-alt]
Est. 8,1-2 [OT-alt]
Jer. 17,5-10 [OT]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]
1Kor. 15,12-20 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1292; Colofon