aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Epifanie, 20 januari 2019
Ester 2,1-17
Vertaling
1Na deze gebeurtenissen,
toen de woede bij koning Ahasveros gezakt was,
dacht hij aan Wasti,1
wat zij had gedaan
en wat over haar besloten was.
2Toen zeiden de jongelingen van de koning,
die hem dienden:
Laat men voor de koning meisjes zoeken,
maagden,
die er goed uit zien.
3Laat de koning ambtenaren aanstellen
in alle gewesten van zijn koninkrijk
om elk meisje dat maagd is
en er goed uit ziet,
te brengen in de burcht Susan,
in het vrouwenhuis,
onder de hoede van Hegai,
de hoveling van de koning,
de bewaker der vrouwen.
En om haar schoonheidsmassages te geven.
4Het meisje dat goed zal zijn
in de ogen van de koning,
zal koningin worden in plaats van Wasti.
Dit woord was goed in de ogen van de koning
en zo deed hij.
5Nu was er een Joodse man in de burcht Susan,
zijn naam was Mordechai,
zoon van Jair, zoon van Simi, zoon van Kis,
een Benjaminiet.
6Hij was als balling weggevoerd uit Jeruzalem
met de ballingen die weggevoerd waren
samen met Jechonja de koning van Juda,
die Nebukadnessar, de koning van Babel,
als balling had laten wegvoeren.
7Hij was de pleegvader van Hadassa — dat is Ester —
de dochter van zijn oom.
Zij had geen vader en moeder meer.
Het meisje was mooi van gestalte,
zij zag er goed uit.
Bij de dood van haar vader en moeder
had Mordechai haar als zijn dochter aangenomen.
8Het geschiedde
toen het woord van de koning werd gehoord
en zijn wet,
en men veel meisjes bijeen bracht in de burcht Susan
onder de hoede van Hegai,
dat ook Ester werd meegenomen naar het huis van de koning
onder de hoede van Hegai,
de bewaker der vrouwen.
9Het meisje was goed in zijn ogen;
zij kwam bij hem in de gunst.
Hij haastte zich haar de schoonheidsmassages
en haar dieet te geven
en haar uit het huis van de koning
zeven aanzienlijke meisjes te geven.
Hij bracht haar met haar meisjes
naar het beste deel van het vrouwenhuis.
10Ester had niets verteld over haar volk en haar afkomst,
want Mordechai had haar geboden
dat niet te vertellen.
11En iedere dag opnieuw
wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenhuis
om te weten hoe het met Ester was
en wat met haar gedaan zou worden.
12De meisjes nu kwamen een voor een aan de beurt
om bij koning Ahasveros te komen
aan het eind van de twaalf maanden
waarin zij werd behandeld volgens de regels die voor vrouwen golden.
Want zo werden vervuld de dagen van haar massages:
zes maanden met mirre-olie
en zes maanden met balsem
en met andere massages voor vrouwen.
13Hiermee kwam het meisje tot de koning
en al wat ze zei, werd haar gegeven
om mee te nemen uit het vrouwenhuis
naar het huis van de koning.
14's Avonds kwam zij
en 's morgens keerde zij terug
naar het tweede vrouwenhuis,
onder de hoede van Saäsgaz,
de hoveling van de koning,
de bewaker der bijvrouwen.
Zij kwam niet nog eens bij de koning,
tenzij de koning haar wenste
en zij bij name werd geroepen.
15Toen nu Ester
de dochter van Abichaïl, de oom van Mordechai
die haar als dochter had aangenomen,
aan de beurt was om bij de koning te komen,
verlangde zij niets anders dan wat Hegai,
de hoveling van de koning
de bewaker der vrouwen, zei.
Het geschiedde dat Ester genegenheid verwierf
in de ogen van allen die haar zagen.
16Zo werd Ester meegenomen naar koning Ahasveros
naar het huis van zijn koningschap
in de tiende maand, dat is de maand Tebet,
in het zevende jaar van zijn koningschap.
17De koning kreeg Ester lief boven alle vrouwen.
Zij verwierf genegenheid en kwam bij hem in de gunst
Noten
1de echtgenote van koning Ahasveros die tegen zijn bevelen was ingegaan, Ester 1
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 2e na Epifanie
Laatste wijziging 23 Jan 2019 15:22:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 2,1-23 [OT-alt] Mordechai en Ester

2e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 12,1-11 [Epistel]
Est. 2,1-17 [OT-alt]
Jes. 62,1-5 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon