aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5de zondag van Pasen, 6 mei 2007
Handelingen 11,19-30
de diaspora te Antiochië
Inleiding
Barnabas en Saulus treden op in Antiochië en de kerk breidt zich uit
aanvankelijk alleen onder de Judeeërs, laten komen de Hellenisten erbij
Vertaling
19Zij nu die verstrooid waren geraakt
vanwege de verdrukking
ontstaan bij Stefanus,
trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië,
waarbij zij niemand het woord verkondigden
dan alleen de Judeeërs.
20Maar er waren sommigen onder hen,
mannen van Cyprus en Cyrene,
die in Antiochië gekomen,
ook tot de Hellenisten spraken,
Jezus verkondigend als de Heer.
21En de hand van de Heer was met hen:
een groot aantal kwam tot vertrouwen
en bekeerde zich tot de Heer.
22Dit woord over hen
kwam de kerk te Jeruzalem ter ore
en zij zonden Barnabas uit
om naar Antiochië te gaan.
23Aangekomen
en Gods genade ziende,
verheugde hij zich
en riep iedereen erbij om
met hartsverlangen bij de Heer te blijven.
24Want hij was een goed man,
vol van heilige geest en vertrouwen.
Een aanzienlijke menigte
voegde zich bij de Heer.
25Daarna vertrok hij naar Tarsus
om Saulus te zoeken.
26Toen hij hem had gevonden,
bracht hij hem naar Antiochië.
Het geschiedde hen zelfs
dat zij een vol jaar in de kerk bijeen kwamen
en een aanzienlijke menigte onderwezen
en dat voor het eerst te Antiochië
de leerlingen christenen werden genoemd.
27In die dagen kwamen vanuit Jeruzalem
profeten naar Antiochië.
28Eén van hen,
Agabus genaamd,
stond op
en duidde door de geest
dat er een grote hongersnood stond te gebeuren
over de hele bewoonde wereld.
Die ook geschied is onder Claudius.
29Naar gelang hun welstand
bepaalde ieder van de leerlingen
diaconale hulp te sturen
naar de in Judea woonachtige broeders.
30Zij deden dat
door het de oudsten te zenden
via handen van Barnabas en Saulus.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 5de zondag van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2021 18:49:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5de zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 11,19-30 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 583; Colofon