aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 19 december 2021
Micha 5,1-6
Vertaling
1En jij, Betlehem Efrata12
al ben je te gering om te zijn bij families van Juda
uit jou zal mij er één voortkomen
om heerser te zijn in Israël.3
Zijn oorsprong is van oudsher
uit de dagen van weleer4
2Daarom zal hij hen overgeven5
tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft.
Dan keert wat overblijft van zijn broeders terug
naar de kinderen van Israël.
3Hij zal staan en herder zijn in de kracht van JHWH
in de hoogheid van de naam van JHWH zijn god
en zij zullen wonen6
want dan zal hij groot worden tot aan de einden der aarde.
4Deze zal vrede zijn.7
Als Assur komt in ons land8
en z'n weg vindt in onze bolwerken
dan stellen wij er zeven herders tegen op
9
of acht mensenvorsten.
5Die zullen herder zijn over het land Assyrië met het zwaard
over het land van Nimrod met de kling.
Zo zal hij redden van Assyrië
wanneer dat komt in ons land
en een weg vindt in ons gebied.


6De rest van Jakob zal
te midden van de vele volken
worden als dauw van JHWH
als regendruppels over het kruid
dat op niemand wacht
dat niet op mensenkinderen rekent.
Noten
1Vertaling door het Amstel-preekteam
2Komt allebei voor in de Jakobscyclus Genesis 35 en 1 Samuel 17. De vader van David heet Efratiet. Verwijst naar Bethlehem na de verwijzingen naar de Sion. Blik naar het platteland: David komt niet alleen uit Jeruzalem. Het is in Bethlehem begonnen.
3Karel Deurloo: Koning en tempel, 155,156.
4Zoals het vroeger was, David komt. Het Koningschap van David opnieuw.
5Wie is die hij? JHWH of de Koning die meegaat; want de enige weg eruit is erdoorheen.
6Ze zitten goed / ze blijven.
7De vraag van de hoorders. Vrede… maar als Assur komt wat dan?
8Cursief de tegenstem.
9De zonen van Isai, en David was de 8e.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 15 Nov 2018 16:57:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mi. 5,1-4 [OT-alt] , Mi. 5,1-6 [OT] Maar jij, Betlehem Efrata, Mi. 5,1-4 [OT-alt] Jij, Betlehem Efrata, Mi. 5,1-6 [OT] , Mi. 5,1-6 [OT]
Exegeses: Mi. 5,1-14 [Commentaar] Maar jij, Betlehem!, Mi. 5,1-4 [OT-alt]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mi. 5,1-6 [OT]
Luc. 1,57-80 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 196; Colofon