aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e na Epifanie, 10 februari 2019
1 Korintiërs 15,1-11
Vertaling
1Ik prent jullie in, broeders,
het evangelie dat ik jullie verkondigd heb,
en dat jullie aangenomen hebben,
waarin jullie ook stáán,
2waardoor jullie ook gered worden,
als jullie aan het woord vasthouden
dat ik jullie verkondigd heb,
anders zijn jullie vergeefs gelovig geworden.
3Want ik heb jullie vooreerst doorgegeven
wat ook ik heb aangenomen,
dat Christus is gestorven voor onze zonden
volgens de Schriften
4en dat hij is begraven,
dat hij ten derden dage is opgewekt
volgens de Schriften
5en dat hij is verschenen aan Kephas, dan aan de twaalf;
6vervolgens is hij verschenen aan vijfhonderd broeders, eenmalig,
van wie het merendeel nog leeft tot nu toe,
slechts enkelen zijn ontslapen;
7vervolgens is hij verschenen aan Jakobus, dan aan alle apostelen;
8het laatst van allen is hij, als aan een ontijdig geborene,
ook aan mij verschenen.
9Want ik ben de geringste van de apostelen
ik ben het niet waard apostel genoemd te worden,
omdat ik de gemeente van God vervolgd heb;
10maar door Gods genade ben ik wie ik ben,
en zijn genade jegens mij is niet loos geweest,
nee, meer nog dan alle anderen heb ik mij afgebeuld,
en niet ik, maar de genade van God in mij.
11Maar of ik het nu ben of zij,
zó verkondigen wij
en zó zijn jullie gelovig geworden.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Feb 2019 11:51:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,1-11 [Epistel] , 1Kor. 15,1-11 [Epistel] het evangelie, 1Kor. 15,1-11 [Epistel] 6x Epifanie

5e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 15,1-11 [Epistel]
Jes. 6,1-8 [OT]
Est. 5,1-15 [OT-alt]
Est. 6,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1943; Colofon